Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Aansprakelijkheidsverzekering van InShared bent u verzekerd voor schade die u (of een gezinslid) heeft gemaakt aan (spullen van) anderen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat een samenvatting van de Aansprakelijkheidsverzekering.

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Schade door de eigen woning

Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor schade als bezitter van een woning en de bebouwingen of beplantingen die daarbij horen. Tot de woning rekenen we ook de fundering en de grond.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Hebt u de zorg gekregen over spullen van iemand anders (zoals lenen, gebruiken, bewaren, behandelen, bewerken, vervoeren)? Wij vergoeden dan de schade tot maximaal € 15.000 per gebeurtenis. Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd.

Schade door sport en spel

Beoefent u een sport of spel? En brengt u in direct verband daarmee schade toe aan andere personen dan een (mede)speler/sporter? Dan kan een beroep worden gedaan op deze verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die u met opzet toebrengt, vergoeden wij niet. Net zoals schade die iemand met uw goedvinden veroorzaakt.

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder je autoverzekering.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaakt u schade bij een vriendendienst, dan is het verzekerd bedrag lager.

Eigen risico

Van het bedrag dat wij vergoeden voor schade trekken wij € 100 af. Dit is uw eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Wereldwijd

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Ga dan naar uw digitale Verzekeringsmap om de verzekering te wijzigen. De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw digitale Verzekerinsmap op www.inshared.nl