Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Allrisk autoverzekering dekt alle schade aan uw eigen auto. Samen met de verplichte WA autoverzekering bent u dus ook voor schade die u per ongeluk veroorzaakt aan uw auto verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

U wordt door ons geholpen binnen en buiten Nederland.

Diefstal of total loss

We vergoeden de aanschafwaarde bij tweedehands auto’s tot 3 jaar na aankoop. Dit als de auto bij aankoop jonger is dan 6 jaar. En gekocht is bij een BOVAG erkend autobedrijf. In alle andere gevallen krijgt u de vervangingswaarde van de auto plus 10% extra. Dit tot maximaal de aanschafwaarde.

Reparatie

Als u schade heeft aan uw auto, moet u die altijd laten taxeren bij ABS Autoherstel. Uw eigen risico is lager als u de schade bij ABS Autoherstel laat repareren. U kunt ook kiezen voor een eigen reparateur.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Voor ruitschades kunt u naar Autotaalglas. Daar is het eigen risico € 0 bij ruitreparatie en € 135 bij ruitvervanging.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij gelden eisen aan de beveiliging van uw auto.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Pech onderweg? Met de aanvullende verzekering Pechhulp komt EuroCross International meteen naar u toe, 24 uur per dag, 7 dagen per week. In Nederland, maar ook in de rest van Europa als u daarvoor heeft gekozen.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Uw tweede auto kunt u ook verzekeren bij InShared. We registeren het 'echte' aantal schadevrije jaren welke bij de tweede auto horen.

Eigen risico

Of u een eigen risico heeft, hangt af van de dekking waaronder de schade valt. Voor schades die onder uw WA-dekking vallen geldt geen eigen risico. Bij de andere dekkingen is uw eigen risico lager als u de schade bij ABS Autoherstel laat repareren, of Autotaalglas voor ruitschades.

Waar ben ik gedekt?

Uw auto is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië. U ontvangt van ons een Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Een jaar dat u zonder schade rijdt krijgt u een extra schadevrij jaar. Het aantal schadevrije jaren bouwt u per auto in de loop der jaren op. U betaalt minder premie als u meer schadevrije jaren heeft.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Ga dan naar uw digitale Verzekeringsmap om de verzekering te wijzigen. De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw digitale Verzekerinsmap op www.inshared.nl