Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door uw auto. Schade aan uw eigen auto wordt in een aantal gevallen ook vergoed.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsdekking (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van een beschadigde auto en het vervoer van bestuurder en passagiers is verzekerd.

Diefstal of total loss

U krijgt de aanschafwaarde in plaats van de dagwaarde als de schade binnen 1 jaar na aanschaf ontstaat. Maar alleen als de auto jonger is dan 10 jaar. En is gekocht bij een BOVAG erkend autobedrijf.

Reparatie

Als u schade heeft aan uw auto, moet u die altijd laten taxeren bij ABS Autoherstel. Uw eigen risico is lager als u de schade bij ABS Autoherstel laat repareren. U kunt ook kiezen voor een eigen reparateur.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Voor ruitschades kunt u naar Autotaalglas. Daar is het eigen risico € 0 bij ruitreparatie en € 135 bij ruitvervanging.

Inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak is verzekerd.

Keuze: andere schade aan eigen auto

Met de Beperkt Casco Extra bent u bij InShared verzekerd voor 50% van de schade die uzelf veroorzaakt heeft.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u Pechhulp Nederland eventueel met Hulpverlening buitenland meeverzekert.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Uw tweede auto kunt u ook verzekeren bij InShared. We registeren het 'echte' aantal schadevrije jaren welke bij de tweede auto horen.

Eigen risico

Of u een eigen risico heeft, hangt af van de dekking waaronder de schade valt. Voor schades die onder uw WA-dekking vallen geldt geen eigen risico. Bij de andere dekkingen is uw eigen risico lager als u de schade bij ABS Autoherstel laat repareren, of Autotaalglas voor ruitschades.

Waar ben ik gedekt?

Uw auto is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië. U ontvangt van ons een Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Een jaar dat u zonder schade rijdt krijgt u een extra schadevrij jaar. Het aantal schadevrije jaren bouwt u per auto in de loop der jaren op. U betaalt minder premie als u meer schadevrije jaren heeft.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Ga dan naar uw digitale Verzekeringsmap om de verzekering te wijzigen. De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw digitale Verzekerinsmap op www.inshared.nl