Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door uw brommer. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen brommer door een groot aantal gebeurtenissen. Zoals brand, diefstal, aanrijding en schade door uw eigen schuld.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw brommer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw brommer is veroorzaakt aan anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen:
- bij letselschade: € 6.070.000
- bij schade aan spullen: € 2.500.000.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss door een gedekte schade krijgt u de nieuwwaarde voor een brommer jonger dan 3 jaar waarvan u de eerste eigenaar bent vergoed. En alleen als de brommer is gekocht bij een erkend dealerbedrijf. In andere gevallen betalen we de dagwaarde.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Schade aan eigen bromfiets

U bent ook verzekerd voor schade aan uw eigen brommer door andere oorzaken dan hierboven genoemd staan. Ook als het uw eigen schuld is (bijvoorbeeld bij een aanrijding).

Keuze: Ongevallenverzekering

U kiest zelf of u een ongevallenverzekering met dekking voor letsel en/of overlijden meeverzekerd. Afhankelijk van de gekozen dekking, wordt een vast bedrag vergoed bij blijvende invaliditeit of overlijden van de opzittenden door een ongeval. Waaronder een verkeersongeval met uw brommer.

Extra informatie

De vergoeding bij overlijden bedraagt maximaal € 10.000 en/of bij blijvende invaliditeit maximaal € 50.000 per opzittenden. U heeft dekking tot en met een leeftijd van 75 jaar.

Keuze: Rechtshulp Ongeval

U kiest zelf of uw rechtsbijstand bij een ongeval meeverzekerd. Met deze verzekering krijg je hulp bij een conflict die is ontstaan na een ongeval. Binnen en buiten het verkeer.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent onder andere niet verzekerd bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Schade door strafbare activiteiten

U bent niet verzekerd voor schade als deze (mede) veroorzaakt wordt door strafbare activiteiten.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

U bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de brommer aan een ander. Of als u de brommer zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is de rijbevoegde regelmatige bestuurder van de brommer jonger dan u heeft opgegeven? En valt die daardoor in een andere leeftijdscategorie, dan geldt er een extra eigen risico van € 250 per schademelding, ook bij WA.

Eigen risico

Voor schade aan de brommer geldt er een standaard eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Beveiliging bij diefstal

Bij diefstal van uw brommer die buiten staat, vergoeden wij de schade alleen als die was vastgemaakt aan de vaste wereld met een ART-Categorie 3 of hoger goedgekeurd ketting- of beugelslot. Als dit niet het geval is, vergoeden we de schade niet.

Extra informatie

Kijk voor meer info over een ART-Categorie 3 slot of hoger op www.stichtingart.nl. Met vaste  wereld bedoelen wij dat het slot zonder sleutel onlosmakelijk vast zit aan een boom, lantaarnpaal, fietsenrek of een ander in de grond verankerd voorwerp.

Reparatie

Gaat u niet over tot reparatie? Dan betalen wij maximaal 75% van de reparatiekosten exclusief BTW. Van dit bedrag trekken wij ook het eigen risico af.

Accessoires

Als u schade heeft aan accessoires of als ze verloren gaan betalen we maximaal € 300,- per gebeurtenis. En als u schade heeft aan uw helm vergoeden we maximaal € 100,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Uw brommer is verzekerd in heel Europa, alle landen die grenzen aan de Middellandse zee, en alle landen die op de groene kaart staan en niet doorstreept zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Ook moet u op tijd de premie betalen d.m.v. automatische incasso. 

Extra informatie

Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso.

Extra informatie

Een jaar dat u zonder schade rijdt krijgt u een extra schadevrij jaar. Het aantal schadevrije jaren bouwt u per brommer of scooter in de loop der jaren op. U betaalt minder premie als u meer schadevrije jaren heeft.

Beloning bij geen schade

Een jaar dat u zonder schade rijdt krijgt u een extra schadevrij jaar. Het aantal schadevrije jaren bouwt u per brommer of scooter in de loop der jaren op. U betaalt minder premie als u meer schadevrije jaren heeft.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op uw verzekeringsoverzicht staat. De verzekering is daarna dagelijks opzegbaar en eindigt op de datum waarop u de verzekering stopzet. Opzeggen regelt u zelf via uw digitale Verzekeringsmap.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij uw verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw digitale Verzekerinsmap op www.inshared.nl