Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen of spullen van anderen veroorzaakt door uw brommer. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Schade aan uw eigen brommer is niet verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door uw brommer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw brommer is veroorzaakt aan anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen:
- bij letselschade: € 6.070.000
- bij schade aan spullen: € 2.500.000.

Keuze: Ongevallenverzekering

U kiest zelf of u een ongevallenverzekering met dekking voor letsel en/of overlijden meeverzekerd. Afhankelijk van de gekozen dekking, wordt een vast bedrag vergoed bij blijvende invaliditeit of overlijden van de opzittenden door een ongeval. Waaronder een verkeersongeval met uw brommer.

Extra informatie

De vergoeding bij overlijden bedraagt maximaal € 10.000 en/of bij blijvende invaliditeit maximaal € 50.000 per opzittenden. U heeft dekking tot en met een leeftijd van 75 jaar.

Keuze: Rechtshulp Ongeval

U kiest zelf of uw rechtsbijstand bij een ongeval meeverzekerd. Met deze verzekering krijg je hulp bij een conflict die is ontstaan na een ongeval. Binnen en buiten het verkeer.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent onder andere niet verzekerd bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Diefstal of total loss

niet verzekerd.

Schade door brand of natuur

Niet verzekerd.

Schade aan eigen bromfiets

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door strafbare activiteiten

U bent niet verzekerd voor schade als deze (mede) veroorzaakt wordt door strafbare activiteiten.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

U bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de brommer aan een ander. Of als u de brommer zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Rijdt er iemand anders op uw brommer, die jonger is dan u heeft opgegeven, dan geldt er een extra eigen risico. Er geldt geen eigen risico voor de regelmatige bestuurder die op uw polis staat. Maar laat u een andere bestuurder op uw brommer rijden? Dan geldt  bij elke schade een eigen risico van € 250.

Waar ben ik gedekt?

Uw brommer is verzekerd in heel Europa, alle landen die grenzen aan de Middellandse zee, en alle landen die op de groene kaart staan en niet doorstreept zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Ook moet u op tijd de premie betalen d.m.v. automatische incasso. 

Extra informatie

Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso.

Extra informatie

Een jaar dat u zonder schade rijdt krijgt u een extra schadevrij jaar. Het aantal schadevrije jaren bouwt u per brommer of scooter in de loop der jaren op. U betaalt minder premie als u meer schadevrije jaren heeft.

Beloning bij geen schade

Een jaar dat u zonder schade rijdt krijgt u een extra schadevrij jaar. Het aantal schadevrije jaren bouwt u per brommer of scooter in de loop der jaren op. U betaalt minder premie als u meer schadevrije jaren heeft.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op uw verzekeringsoverzicht staat. De verzekering is daarna dagelijks opzegbaar en eindigt op de datum waarop u de verzekering stopzet. Opzeggen regelt u zelf via uw digitale Verzekeringsmap.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij uw verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw digitale Verzekerinsmap op www.inshared.nl