Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw brommer of scooter veroorzaakt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw brommer of scooter veroorzaakt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht.

Keuze: diefstal of total loss

Met de Allrisk verzekering krijgt u na diefstal of total loss de nieuwwaarde in plaats van de dagwaarde als uw brommer of scooter jonger is dan 3 jaar. En deze is gekocht bij een erkend dealer bedrijf.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd met de Allrisk verzekering.

Keuze: schade aan eigen bromfiets

Met de Allrisk verzekering is schade aan uw brommer of scooter verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Rijdt er iemand anders op uw brommer of scooter, die jonger is dan u heeft opgegeven, dan geldt er een extra eigen risico.

Eigen risico

€ 250 per schademelding.

Waar ben ik gedekt?

Uw brommer is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië. U ontvangt van ons een Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Een jaar dat u zonder schade rijdt krijgt u een extra schadevrij jaar. Het aantal schadevrije jaren bouwt u per brommer of scooter in de loop der jaren op. U betaalt minder premie als u meer schadevrije jaren heeft.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Ga dan naar uw digitale Verzekeringsmap om de verzekering te wijzigen. De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw digitale Verzekerinsmap op www.inshared.nl