Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als u uw caravan allrisk bij ons verzekert, is schade aan de caravan zelf gedekt. Dat wil zeggen, alles wat bij de standaarduitrusting van de caravan hoort. Extra’s zoals een voortent of de inboedel, kunt u apart meeverzekeren.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

U wordt door ons geholpen binnen en buiten Nederland.

Diefstal of total loss

Wij vergoeden de nieuwwaarde bij caravans jonger dan 5 jaar (precies 60 maanden). Dit als u de 1e eigenaar bent. En de caravan is gekocht bij een erkend dealerbedrijf.

Reparatie

Is de totale schade niet meer dan € 500? Dan vragen wij u om de offerte van de reparatie op te sturen. Is de totale schade meer dan € 500? Dan laten we eerst een deskundige naar de schade kijken.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Keuze: schade door hagel en storm

U kunt zich extra verzekeren tegen schade door hagel.

Keuze: inboedel

U kunt zich extra verzekeren met onze aanvullende dekking Inboedel. Onder inboedel verstaan wij spullen die niet standaard bij uw caravan horen.

Keuze: uitrusting

U kunt zich extra verzekeren met onze aanvullende dekking Extra's. Zoals de mover, voortent, een mooie luifel, een fietsenrek.

Wat is niet verzekerd?

  • InShared vergoedt geen schade aan uw spullen ontstaan door onvoldoende of verkeerd onderhoud.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U dient uw caravan altijd goed af te sluiten.

Eigen risico

Als u schade heeft of uw caravan wordt gestolen moet u altijd € 125 van het schadebedrag zelf betalen.

Stallen

De caravan is verzekerd in een overdekte en bewaakte stalling.

Waar ben ik gedekt?

Keuze: Deze verzekering dekt schade in Benelux en Duitsland of Europa. Er zijn dus 2 mogelijkheden om uw caravan te verzekeren.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Ga dan naar uw digitale Verzekeringsmap om de verzekering te wijzigen. De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw digitale Verzekerinsmap op www.inshared.nl