Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis zoals brand, diefstal en lekkage.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis die u kunt verplaatsen en niet aan uw huis vastzitten, bijvoorbeeld meubels.

Verzekerd bedrag

U bent verzekerd voor schade aan de inboedel in uw woonhuis voor een onbeperkt totaalbedrag. Sommige bezittingen vergoeden wij tot een maximaal bedrag.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem vooraf wel contact met ons op. Als de kosten van contra-expertise redelijk zijn, vergoeden wij deze tot een bedrag van € 250 zonder dat overleg vooraf nodig is.

Sieraden

Standaard verzekerd tot € 5.500,-.

(Audio-) apparatuur

Wij vergoeden samengesteld tot maximaal € 15.000,- voor audio-, video-, foto-, computerapparatuur en ander beeld-, geluid- of gegevensdragers, waaronder mobiele elektronica.

Spullen buiten huis

Wij vergoeden voor maximaal € 10.000 de inboedel in uw garage, schuur, berging, kelderbox of gemeenschappelijke ruimte op het risicoadres en voor uw inboedel in andere gebouwen in Nederland.

Keuze: vallen en stoten

Schade aan de inboedel door vallen en stoten is niet standaard meeverzekerd. U kunt uw verzekering uitbreiden met een Allrisk dekking (naar keuze) waar dit wel standaard is gedekt.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit bij schade door een aardbeving, overstroming, slijtage, slecht onderhoud of constructiefouten. Ook niet als er sprake is van criminele of illegale activiteiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Verhuist u met uw gehele inboedel naar een ander woonhuis of is uw gehele inboedel tijdelijk op een ander adres? Dan vergoeden wij in die situatie maximaal € 150.000,- voor alle spullen samen. Uw inboedel is gedurende een periode van maximaal 9 aaneengesloten maanden verzekerd op dit andere adres.

Eigen risico

Onze Inboedelverzekering kent altijd een eigen risico. Dat kunt u niet afkopen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade aan uw spullen in huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Ga dan naar uw digitale Verzekeringsmap om de verzekering te wijzigen. De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw digitale Verzekerinsmap op www.inshared.nl