Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen of spullen van anderen veroorzaakt door uw motor. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Schade aan uw eigen motor is niet verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door uw motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw motor is veroorzaakt aan anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen:
- bij letselschade: € 6.070.000;
- bij schade aan spullen: € 2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van de beschadigde motor als u niet meer verder kunt rijden is verzekerd. En het vervoer van de bestuurder als die na een ongeval niet meer verder kan rijden. U wordt door ons geholpen binnen en buiten Nederland.

Keuze: inbraak

U bent verzekerd voor schade door inbraak met de Motor op Stal (naar keuze) of Allrisk (naar keuze) verzekering.

Keuze: schade aan eigen motor

Met de Allrisk motorverzekering is schade aan uw eigen motor verzekerd. Ook als u die zelf veroorzaakt.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand Motor

U bent verzekerd voor verhaalsrechtsbijstand. Met deze verzekering krijgt u hulp bij het verhalen van schade aan uw motor.

Keuze: Schadeverzekering opzittenden

U kiest zelf of u schade aan opzittende meeverzekerd. Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde motor, tot maximaal € 50.000.

Extra informatie

Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Rechtshulp Ongeval

U kiest zelf of uw rechtsbijstand bij een ongeval meeverzekerd. Met deze verzekering krijg je hulp bij een conflict die is ontstaan na een ongeval binnen en buiten het verkeer.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent onder andere niet verzekerd bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Schade door brand of natuur

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Schade aan eigen motor

Niet verzekerd.

Schade door strafbare activiteiten

U bent niet verzekerd voor schade als deze (mede) veroorzaakt wordt door strafbare activiteiten.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

U bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de motor aan een ander. Of als u de motor zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing. 

Waar ben ik gedekt?

Uw motor is verzekerd in heel Europa, alle landen die grenzen aan de Middellandse zee, en alle landen die op de groene kaart staan en niet doorstreept zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Een jaar dat u zonder schade rijdt krijgt u een extra schadevrij jaar. Het aantal schadevrije jaren bouwt u in de loop der jaren op. U betaalt minder premie als u meer schadevrije jaren heeft.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op uw verzekeringsoverzicht staat. De verzekering is daarna dagelijks opzegbaar en eindigt op de datum waarop u de verzekering stopzet. Opzeggen regelt u zelf via uw digitale Verzekeringsmap.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij uw verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw digitale Verzekerinsmap op www.inshared.nl