Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door uw motor. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen motor door een beperkt aantal gebeurtenissen. Zoals brand,  storm en diefstal.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw motor veroorzaakt aan anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen:
- bij letselschade: € 6.070.000;
- bij schade aan spullen: € 2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van de beschadigde motor als u niet meer verder kunt rijden is verzekerd. En het vervoer van de bestuurder als die na een ongeval niet meer verder kan rijden. U wordt door ons geholpen binnen en buiten Nederland.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss door een gedekte schade krijgt u de cataloguswaarde voor een motor jonger dan 2 jaar waarvan u de eerste eigenaar bent, vergoed. Een motor die je van een vorige eigenaar hebt gekocht vergoeden we op basis van de aanschafwaarde tot 2 jaar na aanschaf. In andere gevallen betalen we de dagwaarde plus 10 procent.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Inbraak

U bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal of joyrijden.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatiekosten bij een gedekte schade.

Extra informatie

De schade aan je motor moet altijd van te voren worden vastgesteld door een door ons aangewezen deskundige of herstelbedrijf.

Keuze: Rechtshulp Ongeval

U kiest zelf of uw rechtsbijstand bij een ongeval meeverzekerd. Met deze verzekering krijg je hulp bij een conflict die is ontstaan na een ongeval binnen en buiten het verkeer.

Keuze: Schadeverzekering Opzittenden

U kiest zelf of u schade aan opzittende meeverzekerd. Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde motor, tot maximaal € 50.000.

Extra informatie

Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent onder andere niet verzekerd bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Schade aan eigen motor

U bent niet verzekerd voor andere schade aan uw eigen motor. Bijvoorbeeld schade door een ongeluk of die u zelf heeft veroorzaakt aan uw motor.

Pechhulp

U bent niet verzekerd voor hulp bij pech met uw motor.

Schade door strafbare activiteiten

U bent niet verzekerd voor schade als deze (mede) veroorzaakt wordt door strafbare activiteiten.

Onvoldoende onderhoud of zorg en slijtage

U krijgt geen vergoeding voor schade aan uw eigen motor die ontstaat doordat u de motor niet goed hebt (laten) onderhouden.

Extra informatie

U bent ook niet verzekerd voor schade aan uw motor die ontstaat door normaal gebruik, zoals slijtage, verkleuring, veroudering, verroesting en corrosie.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

U bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de motor aan een ander. Of als u de motor zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade aan de motor geldt er een standaard eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Beveiliging bij diefstal

Bij diefstal of joyrijden vergoeden wij de schade alleen als uw motor goed beveiligd was. De motor moet minimaal met een ART klasse 4 goedgekeurd slot op slot staan. Ook moet de motor  tussen 23.00 en 06.00 uur bij u thuis binnen zijn gestald.

Extra informatie

Is dit niet mogelijk? Stalt u uw motor dan met een ingeschakeld alarm van het type SCM Klasse M2 of hoger. Verder maakt u uw motor buitenshuis altijd vast aan de vaste wereld als er geen afgesloten stallingruimte is. En doet u dit met een goedgekeurd ketting- of beugelslot van het type ART Klasse 4 of hoger.

Accessoires

Als u schade heeft aan accessoires of als ze verloren gaan betalen we bij schade maximaal € 500,- per accessoire.

Kleding en Helm

Als u schade heeft aan uw kleding en/of helm vergoeden we maximaal € 1.000,- per schade voor u en anderen gezamenlijk.

Waar ben ik gedekt?

Uw motor is verzekerd in heel Europa, alle landen die grenzen aan de Middellandse zee, en alle landen die op de groene kaart staan en niet doorstreept zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Een jaar dat u zonder schade rijdt krijgt u een extra schadevrij jaar. Het aantal schadevrije jaren bouwt u per motor in de loop der jaren op. U betaalt minder premie als u meer schadevrije jaren heef

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op uw verzekeringsoverzicht staat. De verzekering is daarna dagelijks opzegbaar en eindigt op de datum waarop u de verzekering stopzet. Opzeggen regelt u zelf via uw digitale Verzekeringsmap.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij uw verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw digitale Verzekerinsmap op www.inshared.nl