Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kunt zich aanvullend verzekeren met de Motor op Stalverzekering of de Allrisk Motorverzekering.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat een samenvatting van welke schade door of aan uw motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw motor veroorzaakt aan anderen of andermans auto, brommer of spullen. Dat betekent dat wij betalen als u verantwoordelijk bent voor schade aan anderen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

U heeft altijd in Nederland recht op vervoer van uzelf en uw passagiers naar een bestemming in Nederland. Ook uw motor wordt vervoerd naar een plaats in Nederland naar keuze.

Keuze: diefstal of total loss

Met de Motor op Stalverzekering (naar keuze) of de Allrisk Motorverzekering (naar keuze) bent u bij InShared verzekerd voor schade door diefstal.

Keuze: schade door brand of natuur

Met de Motor op Stalverzekering (naar keuze) of de Allrisk Motorverzekering (naar keuze) bent u bij InShared verzekerd schade door brand of natuur. Bijvoorbeeld schade door brand, hagel, bliksem of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Keuze: inbraak

U bent verzekerd voor schade door inbraak met de Allrisk Motorverzekering (naar keuze).

Keuze: schade aan eigen motor

Voor de nieuwere motormodellen onder ons is er de Allrisk Motorverzekering (naar keuze). Alle schade is gedekt aan het andere voertuig, maar ook aan uw eigen motor. Of het nou uw schuld was of niet.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Pechhulp

Pechhulp kunt u bij InShared niet meeverzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een standaard eigen risico van € 250,-.

Waar ben ik gedekt?

Uw motor is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië. U ontvangt van ons een Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Een jaar dat u zonder schade rijdt krijgt u een extra schadevrij jaar. Het aantal schadevrije jaren bouwt u in de loop der jaren op. U betaalt minder premie als u meer schadevrije jaren heeft.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Ga dan naar uw digitale Verzekeringsmap om de verzekering te wijzigen. De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw digitale Verzekerinsmap op www.inshared.nl