Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning. Met de Opstalverzekering van InShared is uw huis verzekerd tegen beschadigingen door bijvoorbeeld brand, storm of inbraak.

Wat is verzekerd?

Uw woning is verzekerd bij schade. Ook alle bijbehorende gebouwen van uw woning zijn verzekerd (zoals een schuur of garage).

Verzekerd bedrag

Uw woonhuis is nooit onderverzekerd. Het maakt niet uit wat de waarde van uw woonhuis is. Wij garanderen de herbouw.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem vooraf wel contact met ons op. Als de kosten van contra-expertise redelijk zijn, vergoeden wij deze tot een bedrag van € 250 zonder dat overleg vooraf nodig is.

Keuze: glas

Een groot deel van uw huis bestaat uit glas. Gelukkig kunt u ook ramen en ruiten verzekeren bij InShared. Met de aanvullende Glasverzekering, betalen wij plotselinge schade aan glas dat bij uw huis hoort.

Tuin

Schade aan uw tuin is verzekerd voor gebeurtenissen die in onze polisvoorwaarden staan omschreven.

Verbouwing, leegstand

De woning is beperkt verzekerd tijdens verbouwing of leegstand.

Vandalisme

U bent verzekerd voor schade door vandalisme van iemand die het woonhuis onrechtmatig is binnengedrongen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij slijtage, slecht onderhoud van de woning, aardbeving en overstroming.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent niet verzekerd voor schade veroorzaakt door een overstroming. Overlopen van sloten, rivieren, meren of kanalen door hevige plaatselijke regenval in de nabijheid van uw woonhuis is wel verzekerd.

Eigen risico

Onze Opstalverzekering kent altijd een eigen risico. Dat kunt u niet afkopen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Ga dan naar uw digitale Verzekeringsmap om de verzekering te wijzigen. De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw digitale Verzekerinsmap op www.inshared.nl