Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Rechtsbijstandverzekering van InShared kunt u zich verzekeren voor de volgende onderdelen: Rechtshulp Consument, Wonen & Inkomen / Rechtshulp Ongeval / Rechtshulp Familie & Vermogen.

Wat is verzekerd?

U kunt kiezen uit verschillende opties.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Keuze: letsel

Juridische hulp als u een letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Keuze: aankopen

Juridische hulp als u een conflict hebt over spullen die u koopt.

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis. Bij echtscheiding is alleen mediation verzekerd.

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Er wordt geen juridische hulp geboden als u een Fiscaal gerelateerd conflict hebt.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere als u het conflict te laat meldt. Of wanneer u de benodigde module niet heeft verzekerd. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Niet van toepassing.

Maximum kosten en drempel

U krijgt geen juridische hulp als je zaak over minder dan € 175 gaat.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Het kan zijn dat het conflict voor de rechter komt in een gerechtelijke of administratieve procedure. U mag zelf bepalen wie deze procedure voor u voert. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland, maar soms geldt de verzekering ook in Europese Unie of Wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Ga dan naar uw digitale Verzekeringsmap om de verzekering te wijzigen. De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw digitale Verzekerinsmap op www.inshared.nl