Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. U bent voor een reis maximaal 120 dagen aaneengesloten verzekerd met de Reisverzekering.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: medisch

Naast de basisdekking kunt u zich extra verzekeren met de dekking Medische Kosten. We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering.

Bagage

De maximale vergoeding per verzekerde per reis bedraagt € 2.500. Het gehele reisgezelschap is verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 7.500.

Bijzondere sporten

Gaat u bijvoorbeeld op wintersport of duiken? Dan is schade aan de uitrusting voor wintersport of onderwatersport verzekerd tot € 1.250.

Keuze: pech op reis

Naast de basisdekking kunt u zich extra verzekeren met Pechhulp Europa. Wanneer uw vervoermiddel tijdens uw reis in het buitenland onverwacht uitvalt door pech is er Voertuighulp Europa.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

De doorlopende annuleringsverzekering kunt u afsluiten naast u basisdekking. Dan krijgt u geld terug, als u ineens niet op reis kunt of als u eerder weg moet. Reist u alleen dan krijgt u maximaal € 2.000 per reis. Voor een gezin maximaal € 6.000.

Negatief reisadvies

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude. Of als schade ontstaat tijdens zakenreizen.

Ongevallen

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er zijn 2 extra mogelijkheden om u te verzekeren tegen ongevallen. Met de dekking Ongeval & Overlijden keren we een vast bedrag uit bij overlijden. Kiest u voor de dekking Ongeval & Blijvend Letsel, dan ontvangt u een van tevoren vastgesteld bedrag voor lichamelijk letsel.

Eigen risico

€ 100 per gebeurtenis.

Keuze: waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of Wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Ga dan naar uw digitale Verzekeringsmap om de verzekering te wijzigen. De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw digitale Verzekerinsmap op www.inshared.nl