Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De bestuurder en opzittende zijn verzekerd voor letsel. Dit is een aanvullende verzekering bij uw motorverzekering

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd als u op de motor bent, van de motor stapt, onderweg aan uw motor werkt of helpt om de motor te repareren.

Letselschade

Raakt een opzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken.

Schade aan spullen

Ook de spullen van de opzittenden zijn verzekerd.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een opzittende blijvend invalide? Wij vergoeden maximaal € 50.000.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade die ontstaat door een bestuurder die de motor niet mag besturen. Of tijdens een racewedstrijd.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de motor, auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Smartengeld

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 50.000 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Uw motor is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië. U ontvangt van ons een Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Ga dan naar uw digitale Verzekeringsmap om de verzekering te wijzigen. De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw digitale Verzekerinsmap op www.inshared.nl