Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De dierenverzekering is een verzekering voor uw huisdier. Daaronder valt alleen uw gechipte hond of kat die u houdt als gezelschapsdier. Deze verzekering vergoedt medisch noodzakelijke kosten voor de behandeling van uw huisdier na ongeval of als uw huisdier ziek wordt. U heeft de keuze uit: Huisdier & Ongeval, Huisdier & Zorg 50% en Huisdier & Zorg 100%.

Wat is verzekerd?

U bent standaard verzekerd voor de kosten van onderzoek, behandeling en verpleging van uw huisdier als uw huisdier een ongeval krijgt. Heeft u gekozen voor Huisdier & Zorg, dan bent u afhankelijk van uw keuze voor 50 of 100%, ook verzekerd voor medische noodzakelijke kosten die bij een dierenarts of dierenspecialist zijn gemaakt als gevolg van een ziekte.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 3.500 per verzekeringsjaar

Keuze: Huisdier & Ongeval

Verzekerd is de medisch noodzakelijke zorg voor uw huisdier na een ongeval tot maximaal het verzekerde bedrag.

Keuze: Huisdier & Zorg 50%

Verzekerd is de medisch noodzakelijke zorg voor uw huisdier bij ongeval en ziekte tot maximaal het verzekerde bedrag. Met medisch noodzakelijk zorg bedoelen wij: onderzoek, medicatie (gebruik van medicijnen), behandeling, verpleging en therapie. U betaalt 50% van de verzekerde medische kosten, en wij de andere 50%.

Keuze: Huisdier & Zorg 100%

Verzekerd is de medisch noodzakelijke zorg voor uw huisdier bij ongeval en ziekte tot maximaal het verzekerde bedrag. Met medisch noodzakelijk zorg bedoelen wij: onderzoek, medicatie (gebruik van medicijnen), behandeling, verpleging en therapie. U betaalt als eigen bijdrage 15% van de medische kosten.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij vergoeden nooit de kosten voor een behandeling van medische klachten die uw huisdier al voor de ingangsdatum van deze verzekering had.

Castratie of steralisatie

Castratie of sterilisatie van uw huisdier.

Experimentele behandelingen

Nieuwe behandelingen die nog niet zijn getest.

Voedingssupplementen

Voedingssupplementen, vitamines of diëten voor uw huisdier of medicijnen die de vetstofwisseling beïnvloeden.  

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij vergoeden geen kosten ontstaan als gevolg van ziekten of klachten die al voor de ingangsdatum van de verzekering bestonden. De eerste 30 dagen van deze verzekering vergoeden we geen kosten voor onderzoek, behandeling of verpleging. We vergoeden dan alleen de behandelingen als uw huisdier zorg nodig heeft na een ongeval.

Eigen bijdrage

We betalen een deel van de medisch noodzakelijke kosten. Bij Huisdier & Zorg 50% vragen we bij ziekte een eigen bijdrage van 50% en bij Huisdier & Zorg 100% vragen we bij ziekte een eigen bijdrage van 15%. Voor de medisch noodzakelijke zorg die nodig is na een ongeval vragen we geen eigen bijdrage.

Waar ben ik gedekt?

Uw huisdier is verzekerd in Nederland

Extra informatie

Gaat u op reis in Europa? En bedragen de medische kosten voor uw huisdier meer dan € 250? Dan zijn deze  ook bij ziekte en aandoeningen verzekerd. De eerste € 250 draagt u zelf bij. In Europa is uw huidier ook verzekerd voor de medische kosten na een ongeval.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Ook moet u op tijd de premie betalen d.m.v. automatische incasso. 

Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Ga dan naar uw digitale Verzekeringsmap om de verzekering te wijzigen. De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw digitale Verzekerinsmap op www.inshared.nl