Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (elektrische) fiets.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan uw fiets verzekerd is.

Diefstal of total loss

We vergoeden schade door diefstal of wanneer uw fiets door de poging tot diefstal total loss is. U krijgt dan maximaal de aanschafwaarde van de fiets en accessoires tot 3 jaar nadat u die hebt gekocht vergoed. Daarna passen we een afschrijvingsregeling toe. Heeft u gekozen voor Fiets Allrisk? Dan vergoeden we ook de schade als de fiets total loss is door een aanrijding.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u de thuisbrengservice bij pech wilt meeverzekeren. Kunt u door pech niet meer verder rijden met de fiets? Dan worden u en uw fiets naar een adres naar keuze in Nederland of een adres binnen 30km vanaf de Nederlandse grens gebracht.

Schade door diefstal

We vergoeden schade door diefstal en een poging tot diefstal van uw fiets.

Keuze: schade aan je fiets

Heeft u gekozen voor Fiets Allrisk? Dan vergoeden we schade aan uw fiets door een ongeluk. Bijvoorbeeld schade aan uw fiets door een aanrijding, omvallen of die u per ongeluk zelf veroorzaakt.

Keuze: Rechtshulp Ongeval

U kiest zelf of uw rechtsbijstand bij een ongeval meeverzekerd. Met deze verzekering krijgt u hulp bij een conflict die is ontstaan na een ongeval binnen en buiten het verkeer.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die u met uw (elektrische) fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heeft u een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Wedstrijden of races

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat tijdens wedstrijden of races met uw fiets.

Verhuur of koeriersdiensten

U bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur als de fiets zakelijk wordt gebruikt. Bijvoorbeeld vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Slecht onderhoud, slijtage of krassen

U krijgt geen vergoeding voor schade aan uw eigen fiets die ontstaat doordat u de fiets niet goed hebt (laten) onderhouden. We vergoeden ook geen schade door slijtage of krassen.

Extra informatie

U bent ook niet verzekerd voor schade aan uw fiets die ontstaat door normaal gebruik, zoals slijtage, verkleuring, veroudering, verroesting en corrosie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij vergoeden geen schade bij diefstal als de (elektrische) fiets niet op slot stond of als u de sleutels niet kunt overleggen.

Fietsslot met het ART-keurmerk

Wij vergoeden alleen schade als u fiets met een ART categorie 2-slot afgesloten is. Bij een elektronisch slot geldt dat het slot ook een E+ toevoeging moet hebben.

Extra informatie

Een slot met een ART-keurmerk heeft altijd een opdruk met het ART-logo, het aantal sterren voor de categorie en een goedkeurnummer van vier cijfers.

Diefstal racefiets of ATB

We vergoeden geen schade voor diefstal van een racefiets of ATB die in een afgesloten ruimte staat zonder dat er sporen van inbraak zijn. Of diefstal van een racefiets of ATB die in een niet afgesloten ruimte of buiten staat én waarvan het frame niet met een ART categorie 2-slot vastgemaakt is aan een boom, lantaarnpaal, fietsenrek of een ander in de grond verankerd voorwerp.

Vergoeding fiets en accessoires

De maximale vergoeding voor de fiets en accessoires is 100% in de eerste 3 jaar, 75% in het 4e jaar, 60% in het 5e jaar en 50% na het 5e jaar van het bedrag waarvoor u deze heeft gekocht. Dit bedrag staat in uw digitale Verzekeringsmap.

Extra informatie

Bovenop dat bedrag wat in uw digitale Verzekeringsmap staat zijn accessoires die u koopt nadat u de verzekering gesloten hebt tot maximaal € 200,- verzekerd.

Vergoeding accu

De maximale vergoeding voor een accu is: 100% in het 1e jaar, 75% in het 2e jaar 50% in het 3e jaar en 25% na het 3e jaar van de aanschafwaarde.

Waar ben ik gedekt?

Uw fiets is wereldwijd verzekerd. En de Thuisbrengservice bij pech geldt alleen in Nederland en tot 30km vanaf de Nederlandse grens.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Ook moet u op tijd de premie betalen d.m.v. automatische incasso. 

Extra informatie

Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op uw verzekeringsoverzicht staat. De verzekering is daarna dagelijks opzegbaar en eindigt op de datum waarop u de verzekering stopzet. Opzeggen regelt u zelf via uw digitale Verzekeringsmap.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij uw verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u de premie niet op tijd betaalt.

 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw digitale Verzekerinsmap op www.inshared.nl