Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw spullen in onder andere uw woning, bijgebouwen en tuin. We vergoeden onder andere bij schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Uw spullen in uw woning zijn verzekerd voor schade door bepaalde plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen. We vergoeden voor schade aan spullen zoals meubels, TV's,  apparatuur, serviesgoed, kleding, sieraden, verzamelingen en muziekinstrumenten. Uw spullen in de tuin van uw woning zijn beperkt verzekerd. Ook zijn je spullen op een beperkt aantal locaties buiten je woning verzekerd.

Extra informatie

U bent ook verzekerd voor schade aan spullen van derden, uw huisdieren, spullen die u gebruikt voor uw werk of voor uw praktijk aan huis.

Verzekerd bedrag

Voor de meeste spullen in uw woning geldt geen maximaal verzekerd bedrag. Dat noemen we garantie tegen onderverzekering. Bij schade wordt de hoogte van de schade bepaald op basis van de nieuwwaarde, dagwaarde of zeldzaamheidswaarde. 

De dagwaarde berekenen wij met een afschrijvingslijst. Een overzicht vindt u hier.

Extra informatie

Voor sommige spullen geldt wel een maximaal verzekerd bedrag per gebeurtenis. Zoals voor sieraden, muziekinstrumenten, verzamelingen, kunst en antiek.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. We vergoeden dan alleen de kosten van een expert voor het vaststellen van de grootte van de schade als die redelijk zijn.

Extra informatie

Met redelijk bedoelen we dat omvang van de kosten redelijk zijn in verhouding tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd en de schade die we vergoeden. En redelijk zijn in verhouding tot de kosten van de expert die wij inschakelen. We vergoeden ook de kosten van de 3e expert als die is aangesteld door de eerste twee experts.

Sieraden

We vergoeden schade aan sieraden tot maximaal € 6.000 per gebeurtenis.

(Audio-) apparatuur

Wij vergoeden samengeteld tot maximaal € 20.000, - per gebeurtenis voor audio-, video-, foto-, computerapparatuur en ander beeld-, geluid- of gegevensdragers.

Keuze: spullen buiten huis

Spullen buiten uw woning zijn standaard op een beperkt aantal locaties verzekerd. Wilt u film-, fotoapparatuur, sieraden, muziekinstrumenten, duik-, paarden-,parachute-, golf- en hengelsportuitrusting in heel Nederland verzekeren. Kies dan voor de Compleet dekking. Mobiele elektronica kunt u wereldwijd verzekeren met de Mobiele Elektronica dekking.

Extra informatie

Buiten uw woning zijn spullen standaard alleen verzekerd in bergingen, garages, schuren en apart staande bijgebouwen die horen bij uw woning. Of in een opslagruimte en vakantiewoning in Nederland. Of in uw auto, boot of Caravan in Nederland. Door te kiezen voor de Compleet en/of Mobiele Elektronica zijn uw spullen op meer plekken verzekerd. Buiten uw woning gelden er altijd maximaal verzekerde bedragen.

Keuze: vallen en stoten

Schade door vallen en stoten is niet standaard verzekerd. Als u kiest voor de dekking Compleet is schade aan spullen in uw woning door vallen en stoten verzekerd. En als u kiest voor de dekking Mobiele Elektronica, dan is schade door vallen en stoten aan Mobiele Elektronica verzekerd. 

Keuze: Mobiele Elektronica

Schade aan mobiele elektronica door vallen en stoten en buiten uw woning is niet standaard verzekerd. Als u kiest voor de dekking Mobiele Elektronica dan is schade aan Mobiele Elektronica wereldwijd verzekerd. We vergoeden schade aan Mobiele Elektronica tot maximaal € 5.000 per gebeurtenis.

Keuze: Compleet

Schade door vallen en stoten is niet standaard verzekerd. Als u kiest voor de dekking Compleet is schade aan spullen in uw woning door vallen en stoten verzekerd. En als u kiest voor de dekking Mobiele Elektronica, dan is schade door vallen en stoten aan Mobiele Elektronica verzekerd.

Keuze: Huurders- of Eigenaarsbelang

Met de aanvullende dekking Huurders- of Eigenaarsbelang verzeker je verbeteringen aan je woning op de inboedelverzekering mee tot € 35.000. Verbeteringen aan de woning zijn bijvoorbeeld zonnepanelen, keuken, badkamer, schuttingen en schuurtjes. 

Extra informatie

De aanvullende dekking Eigenaarsbelang geldt voor u als eigenaar van een Woning die onderdeel is van een appartementencomplex. Huurdersbelang geldt voor u als huurder van de Woning.

Wat is niet verzekerd?

  • We vergoeden geen schade door onvoldoende of slecht onderhoud. Hiermee bedoelen wij ook schade door vochtdoorlating als gevolg van slecht onderhoud en roest. Bijvoorbeeld als u de dakgoten niet één keer in de 12 maanden schoonmaakt.

Door langzaam inwerkende processen

We vergoeden geen schade door langzaam inwerkende processen. Bijvoorbeeld schade die over langere tijd ontstaan is door de invloed van het weer, vocht of slijtage. Zoals verkleuring van het gordijn of van een ondergrond waarop een plantenbak langere tijd op dezelfde plek staat.

Aardbeving of vulkanische uitbarsting

We vergoeden geen schade door een aardbeving of vulkanische uitbarsting of schade in de eerste 24 uur daarna.

 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij schade wordt de hoogte van de schade bepaald op basis van de nieuwwaarde, dagwaarde of zeldzaamheidswaarde. Welke manier we gebruiken hang af van welke spullen beschadigd zijn, hoe oud ze zijn en welke spullen beschadigt zijn.

Eigen risico

U kunt kiezen voor een eigen risico bij een gedekte schade van € 0 of € 150 per gebeurtenis. Het eigen risico bij schade door storm of schade die valt onder de aanvullende dekkingen glas of mobiele elektronica kunt u niet kiezen. Hiervoor geldt altijd een eigen risico van € 200 bij schade door storm en € 50 voor schade aan mobiele elektronica.

Extra informatie

Voor schade die valt onder de dekking Glas is er geen eigen risico van toepassing.

Water

Schade door water is niet altijd gedekt. U bent niet verzekerd voor schade door neerslag via openstaande ramen of deuren. Of door lekkage via kitnaden en door vocht dat door de muren komt. Schade door overstroming of grondwater is ook niet verzekerd. Schade door water zoals regen, hagel en het overlopen van sloten door hevige plaatselijke regenval in de nabijheid van uw woning is wel verzekerd.

Verhuur

Wij vergoeden de schade alleen als u: een huurovereenkomst met de huurder heeft waaruit blijkt welke persoon de huurder is, en u zelf in de woning woont en maximaal 40 m2 van het vloeroppervlakte van uw woning aan een ander verhuurt. Of als u niet zelf in uw woning woont en uw Woning volledig verhuurt en u met de huurder een huurovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal 6 maanden bent aangegaan.

Verbouwing

Bij aanbouw en verbouw zijn je spullen in de woning verzekerd. Maar er is dan geen dekking bij schade als de oorzaak van de schade dat voorkomt uit de  bouwwerkzaamheden. Behalve bij schade door brand, blikseminslag, luchtverkeer, ruimtevaartuigen of meteorieten.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade aan uw spullen in uw woning en in uw tuin in Nederland. Buiten uw woning zijn spullen alleen verzekerd in bergingen, garages, schuren en apart staande bijgebouwen die horen bij uw woning. Of in een opslagruimte en vakantiewoning in Nederland. Of in uw auto, boot of Caravan in Nederland.

Extra informatie

Heb je gekozen voor Compleet. Dan zijn ook uw film-, fotoapparatuur, sieraden, muziekinstrumenten, duik-, paarden-,parachute-, golf- en hengelsportuitrusting overal in Nederland verzekerd. En heb je gekozen voor Mobiele Elektronica, dan is uw Mobiele Elektronica wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Ook moet u op tijd de premie betalen d.m.v. automatische incasso. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op uw verzekeringsoverzicht staat. De verzekering is daarna dagelijks opzegbaar en eindigt op de datum waarop u de verzekering stopzet. Opzeggen regelt u zelf via uw digitale Verzekeringsmap.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij uw verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw digitale Verzekerinsmap op www.inshared.nl