Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Alle losse spullen in uw huis, zoals meubels, apparatuur, kleding of sieraden. Spullen in de tuin zijn beperkt verzekerd.

Verzekerd bedrag

Voor de meeste spullen geldt geen maximaal verzekerd bedrag. Dat noemen we garantie tegen onderverzekering. Voor sommige spullen geldt wel een maximaal verzekerd bedrag per gebeurtenis.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. We vergoeden dan alleen de kosten van een expert voor het vaststellen van de grootte van de schade als die redelijk zijn.

Sieraden

Verzekerd tot maximaal € 6.000.

(Audio-) apparatuur

Wij vergoeden samengesteld tot maximaal € 20.000,- voor audio-, video-, foto-, computerapparatuur en ander beeld-, geluid- of gegevensdragers.

Spullen buiten huis

Wij vergoeden voor maximaal € 10.000 de inboedel in uw garage, schuur, berging, kelderbox of gemeenschappelijke ruimte  van uw woning. Of in een opslagruimte in Nederland.

Keuze: vallen en stoten

Schade aan uw spullen door vallen en stoten is niet standaard verzekerd. U kunt uw verzekering uitbreiden met de Compleet dekking (naar keuze) waar dit wel  is gedekt. 

Keuze: Compleet

Met Compleet is schade aan uw spullen doordat u of uw huisdier iets omstoot gedekt. Ook zijn uw film-, fotoapparatuur, sieraden, muziekinstrumenten, duik-, paarden-,parachute-, golf- en hengelsportuitrusting overal in Nederland verzekerd.

Keuze: Mobiele Elektronica

Schade aan uw Mobiele Elektronica door vallen en stoten is niet standaard verzekerd. U kunt uw verzekering uitbreiden met de Mobiele Elektronica dekking (naar keuze) waar dit wel  is gedekt. 

Keuze: Huurders- of Eigenaarsbelang

Schade aan verbeteringen die door u of de vorige bewoner aan uw Woning zijn aangebracht, zoals laadpalen, zonnepanelen, keuken, badkamer, schuttingen en schuren, zijn niet standaard verzekerd. U kunt uw verzekering uitbreiden met de Huurders- of Eigenaarsbelang dekking (naar keuze) waar dit wel  is gedekt. 

Extra informatie

De aanvullende dekking Eigenaarsbelang geldt voor u als eigenaar van een Woning die onderdeel is van een appartementencomplex. Huurdersbelang geldt voor u als huurder van de Woning

Wat is niet verzekerd?

  • We vergoeden geen schade door normaal gebruik en slijtage. Zoals vlekken, krassen, barsten en deuken die ontstaan zijn door normaal gebruik of het verschuiven van meubilair.

Door langzaam inwerkende processen

Bijvoorbeeld schade die over langere tijd ontstaan is door de invloed van het weer, vocht of slijtage. Zoals verkleuring van het gordijn of een plantenbak die langere tijd op dezelfde plek staat.

Door onvoldoende of slecht onderhoud

Hiermee bedoelen wij ook schade door vochtdoorlating als gevolg van slecht onderhoud en roest. Bijvoorbeeld als u de dakgoten of schoorstenen niet één keer in de 12 maanden schoonmaakt.

Doordat ramen, deuren, lichtkoepels of luiken openstaan

We vergoeden geen schade doordat ramen, deuren, lichtkoepels of luiken openstaan. Bijvoorbeeld als regen uw Woning binnenkomt doordat u een raam open heeft laten staan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Geen dekking bij schade door neerslag via openstaande ramen of deuren. Of door lekkage via kitnaden en door vocht dat door de muren komt. Schade door overstroming of grondwater is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Schade door overstroming is alleen gedekt als dat het gevolg is van hevige lokale neerslag.

Eigen risico

U kunt kiezen voor een eigen risico van € 0 of € 150 per gebeurtenis.

Extra informatie

Voor schade door storm geldt altijd een eigen risico van € 225. 

Waar ben ik gedekt?

Met de inboedelverzekering zijn spullen van u in uw woning verzekerd

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Ook moet u op tijd de premie betalen d.m.v. automatische incasso. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Ga dan naar uw digitale Verzekeringsmap om de verzekering te wijzigen. De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw digitale Verzekerinsmap op www.inshared.nl