Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw bestelauto. De Wettelijke Aansprakelijkheids verzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij vergoeden schade die u met uw bestelauto veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer en repatriëring. De hulpverlening is afhankelijk van het soort voorval. Wij verwijzen u graag naar de van toepassing zijnde voorwaarden omtrent de regeling bij hulpverlening.

Extra informatie

Neem voor hulpverlening altijd eerst contact op met de hulpverlener zoals vermeld op uw groene kaart.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijgt u de nieuwwaarde als de schade binnen 12 maanden na afgifte van het kenteken ontstaat. Indien de schade na deze 12 maanden ontstaat geldt er een afschrijvingsregeling.

Reparatie

Bij alle schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Extra informatie

U krijgt korting op uw eigen risico wanneer u gebruik maakt van een aangesloten herstelbedrijf.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding van de kostprijs bij reparatie of vervanging via een aangesloten garage. Bij reparatie van de ruit geldt er geen eigen risico. Indien u de ruit laat vervangen door een aangesloten reparateur geldt er korting op het eigen risico.

Extra informatie

Laat u de ruit vervangen door een niet aangesloten reparateur? Dan geldt het eigen risico die op uw polisblad vermeld staat.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. Spullen die in uw auto liggen zijn niet verzekerd.

Extra informatie

U kunt uw spullen, bijvoorbeeld uw gereedschappen, verzekeren via een "eigen vervoer verzekering".

Schade aan eigen auto

Alle schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden voorwaarden zoals het bouwjaar van uw auto.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs is niet verzekerd. Ook schade als gevolg van misbruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

{Meest voorkomende vraag, klacht of misverstand.}

Eigen risico

Het eigen risico voor WA en Casco schade staat op uw polisblad vermeld.

Extra informatie

In sommige situaties/gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden, zoals bijvoorbeeld bij ruitschade. 

Alarm

Afhankelijk van het soort voertuig en de cataloguswaarde kan er een alarminstallatie worden vereist. Dit zal ten tijde van het sluiten van de verzekering met u worden besproken. De eisen omtrent het alarm staan ook uw polis vermeld middels een clausule.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen zoals die vermeld staan op de groene kaart van uw autoverzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.