Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw bromfiets, scooter, snorfiets aan anderen veroorzaakt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw bromfiets veroorzaakt aan anderen of andermans auto, bromfiets of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: diefstal of total loss

Bent u Beperkt of Volledig Casco verzekerd en is uw bromfiets gestolen? Dan vergoeden wij de dagwaarde die uw bromfiets had vlak vóór de schade. Als uw bromfiets total loss is door een verzekerde gebeurtenis, dan vergoeden wij de dagwaarde, onder aftrek van de restanten

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd wanneer u kiest voor de Beperkt Casco dekking.

Keuze: schade aan eigen bromfiets

Wanneer u de bromfiets Volledig Casco (allrisk) verzekerd, is alle schade aan uw bromfiets incl. accessoires verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Extra informatie

Accessoires zijn standaard tot 10% van de cataloguswaarde meeverzekerd. Indien het bedrag hoger is dient u dit op tellen bij de te verzekeren cataloguswaarde.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico staat op uw polisblad vermeld in geval van schade.

Beveiliging

Afhankelijk van de waarde van de bromfiets kunnen er eisen worden gesteld aan de beveiliging van uw bromfiets tijdens stalling.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen zoals die vermeld staan op de groene kaart van uw bromfietsverzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting ontvangen. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.