Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw motor veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Wanneer u betrokken bent bij een ongeval heeft u recht op hulpverlening binnen Nederland. Zo vergoeden wij onder andere vervoer naar een reparateur, vervoer naar woonplaats of reisbestemming.

Diefstal of total loss

Bent u aanvullend verzekerd voor Beperkt Casco of Volledig Casco? En is uw motor bij total loss of diefstal minder dan één jaar oud en bent u de eerste eigenaar? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. In de 13e t/m 36e maand geldt een afschrijvingsregeling. Daarna stellen wij de waarde vast op dagwaarde.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare motor. De aanschafwaarde is wat je voor de motor betaalde. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: schade door brand of natuur

Met de aanvullende verzekering Beperkt Casco of Volledig Casco bent u verzekerd voor schade aan uw motor door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier.

Keuze: inbraak

Met de aanvullende verzekering Beperkt Casco of Volledig Casco bent u verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van de motor. Dit hangt af van het type motor.

Keuze: schade aan eigen motor

Met de aanvullende verzekering Volledig Casco bent u verzekerd voor schade aan uw eigen motor ontstaan door elke andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Bijvoorbeeld doordat u met uw motor ergens tegenaan rijdt.

Keuze: pechhulp

Bent u Volledig Casco verzekerd en valt uw Motor in Nederland of in het buitenland uit door pech (mechanisch defect)? Dan betalen wij bepaalde kosten.

Extra informatie

Bij pech vergoeden wij de kosten van: • Transport van de motor en bagage naar de dichtstbijzijnde garage. • Het verzenden van onderdelen naar Nederland als daardoor de motor binnen 4 dagen kan worden gerepareerd. • Transport van de motor, aanhanger en bagage naar Nederland als de motor niet binnen twee dagen kan worden gerepareerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico staat op uw polisblad vermeld.

Aanvullende dekkingen

U kunt voor de volgende aanvullende dekkingen kiezen: Ongevallenverzekering Opzittenden, Schadeverzekering Opzittenden en Verhaalsbijstand.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen zoals die vermeld staan op de groene kaart van uw motorverzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting ontvangen. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracstermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.