Interpolis Aansprakelijkheidsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze aansprakelijkheidsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als je per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.
icon_voor-wie

Voor wie?

U, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook een au pair of 'witte werkster' is verzekerd (huispersoneel).

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.
icon_logeren

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd. Wij betalen in die situatie maximaal €25.000,- per gebeurtenis.
icon_vriendendienst

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd. Wij betalen in die situatie maximaal €25.000,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen.
icon_huisdier

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.
icon_wonen

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

U moet eigenaar zijn van de woning.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten.
icon_geleend

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. Schade aan geleende spullen (behalve auto, boot, caravan, vouwwagen of vliegtuig) betalen we tot €25.000,-.
icon_auto

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder de autoverzekering (WA).
icon_sport-en-spel

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een toeschouwer verwondt of u maakt spullen van een toeschouwer kapot, dan is dat verzekerd. We betalen dan maximaal €25.000,-.
icon_werk

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).
icon_let-op

Let op

Veroorzaakt u schade tijdens een vriendendienst? Dan is het verzekerd bedrag lager.
icon_speciaal

Extra: aansprakelijkheid voor jagers

Als u jaagt met een jachtvergunning, kunt u uw aansprakelijkheid meeverzekeren als extra dekking op de aansprakelijkheidsverzekering particulieren.
icon_eigen-risico

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan door aan uw Rabobank. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van één maand.