Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. Alleen als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Ook als u per ongeluk een persoon met wie u samenwoont verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid van u en personen waarmee u samenwoont. Soms ook personen waarmee u niet samenwoont. Ook huispersoneel, bijvoorbeeld een au pair, werkster of tuinman.

Extra informatie

Personen met wie samenwoont zijn bijvoorbeeld (pleeg- en stief)kinderen. Personen met wie u niet samenwoont bijvoorbeeld kinderen die bij een ex-partner wonen of kinderen die voor studie ergens anders wonen. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd. Als u niet aansprakelijk bent betalen wij toch, tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd. Wij betalen in die situatie maximaal € 25.000,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdier bij iemand anders veroorzaakt, is verzekerd.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw woning in Nederland, waar u eigenaar van bent, is verzekerd. Wij onderzoeken of u aansprakelijk bent voor de schade.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk iemand anders dan een medespeler verwondt, of u maakt spullen van een toeschouwer kapot, dan bent u vaak niet aansprakelijk. In die situatie betalen wij toch tot maximaal € 25.000,-.

Extra informatie

Bent u wel aansprakelijk voor een schade ontstaan tijdens sport en spel, dan betalen we tot maximaal het verzekerd bedrag.

Aansprakelijkheid voor jagers

Als u jaagt met een jachtvergunning, kunt u uw aansprakelijkheid meeverzekeren als extra dekking op de aansprakelijkheidsverzekering particulieren.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten. Er zijn meer situaties waarin we niet betalen. Kijk voor een volledige lijst in onze verzekeringsvoorwaarden.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. Schade aan geleende spullen (behalve motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, aanhangers, boten, zeilplanken, luchtvaartuigen en zaken van het werk van verzekerde) betalen we tot maximaal € 25.000,-.

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder de autoverzekering (WA).

Extra informatie

Deze uitsluiting geldt ook voor schade door andere motorrijtuigen, zoals motoren en bromfietsen.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

Je mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Asbest

Niet verzekerd als de schade voortvloeit uit asbest of verband houdt met asbest.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ontstaat schade tijdens een vriendendienst, sport en spel of tijdens oppassen en bent u niet aansprakelijk? Dan betalen we toch, maar tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan krijgt u 1% korting en kunt u het bedrag ook zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U  kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Neem voor het opzeggen van uw verzekering contact op met uw rabobank.