Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade met uw bromfiets aan anderen of spullen van anderen. Schade aan uw eigen bromfiets kan aanvullend verzekerd worden met een Beperkt of Volledig Casco dekking.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw bromfiets veroorzaakt aan anderen of spullen van anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Schade aan personen is verzekerd tot  6.500.000. Schade aan spullen van anderen tot  2.500.000.

Keuze: diefstal of total loss

Is de bromfiets gestolen binnen 1 jaar nadat u de bromfiets heeft aangeschaft en u heeft voor de Beperkt of Volledig Casco dekking gekozen? Of gaat de bromfiets binnen 1 jaar na aanschaf total loss door een gedekte gebeurtenis? Dan krijgt u de aanschafwaarde vergoed.

Keuze: schade door brand of natuur

Met de Beperkt of Volledig Casco dekking is schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem of een overstroming verzekerd. Ook een botsing met niet aangelijnde dieren is verzekerd, als u onderweg bent.

Keuze: schade aan eigen bromfiets

Met de Volledig Casco dekking is bijna alle schade aan uw bromfiets verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Keuze: inbraak en diefstal

Met de Beperkt of Volledig Casco dekking is de bromfiets en onderdelen van de bromfiets tegen diefstal en inbraak verzekerd. Diefstal is alleen verzekerd als de bromfiets op het moment van de diefstal op slot stond met een goedgekeurd ART3 slot.

Heeft u een Vespa of Piaggio jonger dan 5 jaar? Dan is naast een goedgekeurd ART3 slot ook een Kiwa SCM goedgekeurd voertuigvolgsysteem van ScootSecure of ScooterTrace1000 verplicht.

Keuze: pechhulp

Met Pechhulp Nederland en/of Pechhulp Buitenland bent u verzekerd van hulp bij pech met de bromfiets. Is de bromfiets niet direct te maken dan brengen we deze naar een garage. En regelen we tijdelijk vervangend vervoer voor u.

Keuze: ongevallen

De Ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit door een ongeval. Daarnaast bent u verzekerd voor tandheelkundige kosten, medische kosten en kosten voor praktische hulp na een ongeval.

Wat is niet verzekerd?

Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste uitsluitingen. In de voorwaarden staat per dekking beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent.

Opzet of rijden zonder rijbewijs

Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs.

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt

Schade is niet verzekerd als de bestuurder meer alcohol in het bloed of de adem heeft dan wettelijk mag. Of hij werkt niet mee aan een blaastest, speekseltest of bloedtest. Het is ook niet verzekerd als de bestuurder drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid.

De bromfiets is opgevoerd

Schade is niet verzekerd, als de bromfiets is opgevoerd. Hiervan is sprake als er technische wijzigingen zijn toegepast die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen waardoor het motorvermogen is gewijzigd. Daardoor kan de bromfiets harder dan wettelijk is toegestaan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Hieronder staat wanneer dekkingsbeperkingen gelden.

Geen reparatie bij schade

Als u de bromfiets na schade niet laat repareren, krijgt u de helft van het schadebedrag uitgekeerd. Heeft u later weer schade? Dan krijgt u minder. We trekken het bedrag dat u eerder kreeg af van de nieuwe schade.

Beveiligingseisen

Diefstal is alleen verzekerd als de bromfiets op het moment van de diefstal op slot stond met een goedgekeurd ART3 slot. Heeft u een Vespa of Piaggio jonger dan 5 jaar? Dan is naast een goedgekeurd ART3 slot ook een Kiwa SCM goedgekeurd voertuigvolgsysteem van ScootSecure of ScooterTrace1000 verplicht.

Eigen risico bij jongere niet regelmatige bestuurder

Wordt de schade veroorzaakt door een bestuurder jonger dan 25 jaar? En is deze bestuurder niet als regelmatige bestuurder bij ons bekend? Dan geldt er een eigen risico van  750,-. Ook als het alleen een schade op de Aansprakelijkheidsdekking (WA) is. Het eigen risico is het bedrag dat u bij schade zelf betaalt.

Waar ben ik gedekt?

Uw bromfiets/scooter is verzekerd in Europa, Aziatisch Turkije, Marokko en Tunesië. Niet in: Rusland, Wit-Rusland, Iran en Azerbeidzjan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan de Rabobank door. Dit kan bijvoorbeeld via de Rabo App of telefonisch via (088) 722 66 00. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan via www.interpolis.nl/schade of via de Interpolis App. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan krijgt u 1% korting en kunt u het bedrag ook zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan bijvoorbeeld via de Rabo App of telefonisch via 088 722 66 00.