Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade met uw bromfiets aan anderen of spullen van anderen. Schade aan uw eigen bromfiets kan aanvullend verzekerd worden met een Beperkt- of Volledig Cascodekking.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw bromfiets veroorzaakt aan anderen of spullen van anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Keuze: diefstal of total loss

U krijgt de aanschafwaarde als de schade binnen 1 jaar na aanschaf ontstaat. Deze regel geldt voor bromfietsen met een aanschafwaarde tot € 10.000,-. Dit valt onder de Beperkt- en Volledig Cascoverzekering.

Extra informatie

U toont de aanschafwaarde aan met een aankoopnota of bankafschrift. Kunt u dat niet? Dan krijgt u de dagwaarde. De aanschafwaarde is wat u voor de aanhanger betaalde. De dagwaarde is de waarde net voordat dat de schade ontstond.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier kunt u verzekeren met een aanvullende Beperkt- of Volledig Cascoverzekering.

Keuze: schade aan eigen bromfiets

Kiest u voor een Volledig Cascoverzekering dan is alle schade aan uw eigen bromfiets verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. Ook is er geen dekking als de bromfiets is opgevoerd.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij wettelijk wel verplicht om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Deze schade verhalen wij dan later op u.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als u de bromfiets na schade niet laat repareren, krijgt u de helft van het schadebedrag uitgekeerd. Heeft u later weer schade? Dan krijgt u minder. We trekken het bedrag dat u eerder kreeg af van de nieuwe schade.

Eigen risico

Standaard geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Uw bromfiets is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan de Rabobank door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan krijgt u 1% korting en kunt u het bedrag ook zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Neem voor het opzeggen van uw verzekering contact op met uw Rabobank.