Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Hypotheekbescherming van Interpolis verzekert u zich van een tijdelijke maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is verzekerd?

Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u een maandelijkse uitkering. Zo kunt u uw hypotheeklasten blijven betalen.

Criterium arbeidsongeschiktheid

De arbeidsongeschiktheid stellen we vast op basis van passende arbeid: wij kijken of er ander werk is wat u nog kunt doen. Wij houden daarbij bijvoorbeeld rekening met uw opleidingsniveau en werkervaring.

Uitkeringsdrempel

U krijgt het volledige verzekerde maandbedrag uitgekeerd. Maar alléén als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van het bedrag dat u heeft verzekerd.

Verzekerd bedrag: u kunt maximaal 90% van uw hypotheeklasten verzekeren, tot maximaal € 2.500,- per maand.

De maximale uitkering uit deze verzekering is € 600.000,- voor de totale looptijd.

Wat is niet verzekerd?

Overlijden

Bij overlijden is er geen uitkering.

Werkloosheid

Bij werkloosheid is er geen uitkering.

Arbeidsongeschiktheid niet medisch vast te stellen

De arbeidsongeschiktheid moet medisch objectiveerbaar zijn. Dit betekent dat de oorzaak door artsen wordt herkend, deze onder een medische erkende diagnose kan worden gebracht en er overeenstemming is tussen artsen over de diagnose.

Algemene uitsluitingen

In sommige gevallen krijgt u nooit een uitkering. Bijvoorbeeld als u fraude pleegt. Of de arbeidsongeschiktheid is opzettelijk veroorzaakt. Of de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door overmatig gebruik van alcohol, drugs of medicijnen.

Waar moet ik op letten?

Eigen risico

De uitkering start 1 jaar nadat u arbeidsongeschikt werd.

Premie-achterstand

Als u niet op tijd betaalt heeft u mogelijk geen recht op uitkering. Uw verzekering kan zelfs helemaal stoppen.   

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Als u voor een langere periode naar het buitenland gaat, dan moet u dit bij ons melden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie en of wij uw aanvraag accepteren.

Tijdens de looptijd vragen wij u ons tijdig te informeren over arbeidsongeschiktheid, over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, of het einde van uw hypotheeklening.

Extra informatie

Bezoek bij arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk een arts.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt per maand via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking begint als de verzekering in gaat. U kiest zelf of uw verzekering 15, 20, 25 of 30 jaar loopt. De verzekering eindigt uiterlijk wanneer u 67 jaar wordt. Of als u geen hypotheeklening meer heeft of minder dan 16 uur per week gaat werken.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na 1 jaar kunt u uw verzekering dagelijks per e-mail of per post opzeggen. Dan stopt uw verzekering 1 maand later.