Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Kortlopende Annuleringsverzekering krijgt u de kosten terug die u moet betalen als u uw reis plotseling moet uitstellen, annuleren of afbreken.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. U krijgt ook een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Gezondheid

We keren uit bij overlijden, een ongeval, of een ernstige ziekte als u daardoor niet kunt reizen. Ook als u door complicaties bij uw zwangerschap niet kunt reizen bent u verzekerd.

Familie

Wij keren uit bij annulering door overlijden, een ernstig ongeval of een ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad. Familie in de 3de graad kan eventueel meeverzekerd worden.

Extra informatie

Familie in de 1e graad: ouders of kinderen. Familie in de 2e graad: broers, zussen, grootouders of kleinkinderen. Familie in de 3e graad: ooms, tantes en kinderen van broers en zussen.

Werk

We keren uit als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan hebt gekregen nadat u werkloos bent geweest. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent.

Woning

We keren uit als u de reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt. Of als u een grote schade heeft aan uw woning.

Speciaal kenmerk

Check de verzekeringsvoorwaarden voor het lezen van extra annuleringsredenen.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij overlijden of ziekte van vrienden of familie in de 3e graad, tenzij dit is meeverzekerd. Of als de reden van de annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering voorzien was.

Zelf samengestelde reizen

Heeft u zelf alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? En valt er 1 onderdeel uit waardoor uw hele reis niet door kan gaan? Dan krijgt u geen vergoeding voor de reisonderdelen die hierdoor uitvallen.

Extra informatie

Bij een annuleringsreden die in de voorwaarden staat, worden zelf samengestelde reizen wel vergoedt.

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet uw reisgenoot met een andere annuleringsverzekering de reis annuleren? En wilt u daardoor zelf niet meer op reis? Dan is dit verzekerd als uw reisgenoot volgens de voorwaarden van zijn verzekeraar mag annuleren.

Maximale vergoeding

We vergoeden de (boekings)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt. Tot maximaal de verzekerde reissom.

Waar ben ik gedekt?

U bent standaard wereldwijd verzekerd. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade ons altijd zo snel mogelijk.U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt per over de reissom.Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Sluit de verzekering af binnen 10 dagen na het boeken van de reis. De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en eindigt op de laatste dag van de reis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van uw reis.