Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Kortlopende Reisverzekering verzekert u 1 reis. Standaard zijn bagage, hulpverlening, schade aan het vakantieverblijf, ongevallen, tandheelkundige kosten, buitengewone kosten en telecommunicatiekosten verzekerd.

Extra informatie

Gaat u langer dan 20 dagen of meerdere keren per jaar op reis? Dan kan de Doorlopende Reisverzekering een goed alternatief zijn.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor ongevallen, hulpverlening, buitengewone kosten, telecommunicatiekosten, bagage, reisdocumenten en schade aan logiesverblijven.

Extra informatie

U krijgt hulp van onze alarmcentrale Interhelp. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan uw gezin en repatriëring. Belkosten met de alarmcentrale zijn onbeperkt verzekerd.

Keuze: medisch

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met de dekking Geneeskundige kosten. Deze dekking is aanvullend op de Basiszorgverzekering. De extra zorgkosten bovenop het reguliere Nederlandse tarief zijn dan ook verzekerd.

Extra informatie

Bent u bij uw zorgverzekeraar aanvullend verzekerd voor medische kosten in het buitenland? Het verzekeren van de geneeskundige kosten op de reisverzekering is dan mogelijk niet nodig.

Bagage

Verzekerd is reisbagage tot maximaal € 2.500,- per verzekerde per reis. Voor verzekerden tot 5 jaar geldt dat de bagage is verzekerd tot € 1.250,- per verzekerde per reis. Voor bepaalde eigendommen gelden maximale vergoedingen. Bekijk hiervoor de verzekeringsvoorwaarden.

Keuze: bijzondere sporten

Als u de aanvullende dekking voor winter- en onderwatersport afsluit, dan is schade tijdens de wintersport of onderwatersport verzekerd. Voor langlaufen, schaatsen en snorkelen is deze dekking niet nodig.

Extra informatie

Bij bepaalde bijzondere sporten zijn de ongevallendekking en de geneeskundige kosten uitgesloten. Deelname aan vechtsporten, wintersportwedstrijden en wedstrijden met voer- of vaartuigen is nooit verzekerd. In de voorwaarden leest u hier meer over.

Keuze: pech op reis

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met Automobilistenhulp: U krijgt hulp bij pech voor het motorrijtuig, toercaravan of vouwwagen waarmee u reist vanuit Nederland.

Extra informatie

Vervangend vervoer is standaard al verzekerd, als de auto niet binnen 2 werkdagen kan worden gemaakt.

Ongevallen

Ongevallen zijn standaard verzekerd op de Doorlopende Reisverzekering. U bent verzekerd als u op reis bent en blijvend invalide raakt of overlijdt door een ongeval.

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Met de Kortlopende Annuleringsverzekering krijgt u de kosten terug die u moet betalen als u uw reis plotseling moet uitstellen, annuleren of afbreken. De Kortlopende Annuleringsverzekering sluit u apart van de Kortlopende Reisverzekering af.

Extra informatie

Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de kaart ‘Kortlopende Annuleringsverzekering.’

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij opzet.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Extra informatie

Negatief reisadvies: landen of gebieden met een kleurcode oranje of rood.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen alarmcentrale Interhelp. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien niet alle kosten vergoed.

Waar ben ik gedekt?

Afhankelijk van het gekozen dekkingsgebied, bent u verzekerd in Nederland, Europa of in de hele wereld. In Nederland bent u alleen verzekerd bij een geboekte overnachting.

Extra informatie

Europa: ook de niet-Europese landen aan de Middellandse zee, de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken (let goed op uw spullen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt premie per persoon en per vakantiedag. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering stopt op de einddatum van de reis die op uw verzekeringsbewijs staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf op de einddatum die op het verzekeringsbewijs staat.