Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade met uw motor aan anderen of spullen van anderen. Schade aan uw eigen motor kan aanvullend verzekerd worden met een Beperkt- of Volledig cascodekking.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan uw motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw motor veroorzaakt aan anderen of spullen van anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Berging en vervoer van uw beschadigde motor naar een adres in Nederland is verzekerd. Ook het vervoeren van de bestuurder en passagiers van de beschadigde motor is verzekerd.

Diefstal of total loss

Heeft u een Beperkt- of Volledig Cascoverzekering, dan krijgt u de aanschafwaarde als de schade binnen 3 jaar na aanschaf ontstaat. Deze regel geldt voor motoren met een aanschafwaarde tot € 35.000,-.

Extra informatie

U toont de aanschafwaarde aan met een aankoopnota of bankafschrift. Kunt u dat niet? Dan krijgt u de dagwaarde.

Keuze: schade door brand of natuur

Heeft u een Beperkt- of Volledig Cascoverzekering dan is schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier verzekerd.

Keuze: inbraak

Heeft u een Beperkt- of Volledig Cascoverzekering dan is schade door (een poging) tot inbraak verzekerd. En diefstal uit het bagagevak van de motor ook.

Keuze: schade aan eigen motor

Heeft u een Volledig Cascoverzekering dan is bijna iedere schade aan uw eigen motor verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u Voertuighulp Nederland en/ of Voertuighulp Buitenland meeverzekert.

Speciaal kenmerk

Winterstop. Niet alle motorrijders rijden het hele jaar door. U krijgt korting op uw Motorverzekering als u van 1 december tot 1 maart niet op uw motor rijdt. Aanrijdingen zijn dan niet verzekerd. Alle verzekerde risico's die verbonden zijn aan het stallen van de motor blijven gedekt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling. Er zijn meer situaties.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Standaard geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Uw motor is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan de Rabobank door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan krijgt u 1% korting en kunt u het bedrag zelf overmaken.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u premiekorting (tot een maximum van 75%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Neem voor het opzeggen van uw verzekering contact op met uw Rabobank.