Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Stichting Achmea Rechtsbijstand bij een verzekerd conflict. Ook krijgt u een vergoeding voor bijkomende kosten zoals proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

Let op: dit geldt alleen als er een redelijke kans op succes is.

Wat is verzekerd?

De Rechtsbijstandverzekering van Interpolis stelt u zelf samen. U kiest zelf welke dekkingen u nodig heeft. U kunt kiezen uit 4 dekkingen: Verkeer, Consument & Wonen, Werk & Inkomen en Fiscaal & Vermogen.

Keuze: verkeer

U krijgt juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders. Dit is verzekerd met Verkeer.

Keuze: letsel

U krijgt juridische hulp bij het verhalen van letselschade op een ander. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout. Dit is verzekerd met Verkeer of Consument & Wonen.

Keuze: wonen

U krijgt juridische hulp bij een geschil over (ver)huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of geschillen met buren of de overheid over uw woning. Dit is verzekerd met Consument & Wonen.

Extra informatie

Een geschil over uw tweede woning is verzekerd onder Fiscaal & Vermogen.

Keuze: werk en inkomen

U krijgt juridische hulp bij een geschil met uw werkgever of uitkeringsinstantie. Bijvoorbeeld bij een geschil over uw salaris of pensioen. Dit is verzekerd met Werk & Inkomen.

Keuze: aankopen

U krijgt juridische hulp als u een geschil hebt over spullen die u koopt. Of bij geschillen over bijvoorbeeld een geboekte vakantie of met dienstverleners (energie en telecom). Dit is verzekerd met Consument & Wonen.

Keuze: familie en relaties

U krijgt juridische hulp bij een geschil over personen- of familierecht. Dit is verzekerd met Consument & Wonen.

Extra informatie

U krijgt alleen juridische hulp bij een geschil over een erfenis, als de overledene is gestorven nadat uw rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Keuze: fiscaal en vermogen

U krijgt juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een geschil over een tweede woning of vermogensbeheer. Dit is verzekerd met Fiscaal & Vermogen.

Speciaal kenmerk

U heeft geen eigen risico en u kunt gebruik maken van de Interpolis RechtsHulp App voor juridisch advies.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het geschil te laat meldt. Bijvoorbeeld als een termijn om bezwaar te maken is verstreken. Ook echtscheiding, opzet en bestaande geschillen zijn uitgesloten. Net als zakelijke geschillen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij Consument & Wonen, Werk & Inkomen en Fiscaal & Vermogen heeft u wachttijd. Nadat u de verzekering hebt afgesloten, is er een periode van 3 maanden waarin u nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Als de wachttijd is afgelopen krijgt u rechtsbijstand bij nieuwe geschillen.

Extra informatie

U bent direct verzekerd voor geschillen over de spullen die u kocht en de contracten die u sloot nadat de verzekering in ging.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de extra kosten die Stichting Achmea Rechtsbijstand maakt voor uw juridische hulp. Extra kosten zijn verzekerd tot maximaal € 50.000,- per gebeurtenis.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw geschil voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden wel speciale voorwaarden.

Extra informatie

Kiest u zelf voor een advocaat of juridisch deskundige in een procedure waarbij deze advocaat of juridisch deskundige niet wettelijk verplicht is. Dan zijn alle extra kosten verzekerd tot € 8.000,- per gebeurtenis. Let op: Stichting Achmea Rechtsbijstand geeft namens u opdracht aan deze persoon.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij geschillen in Nederland. Soms is er ook dekking in de Europese Unie of zelfs in alle landen van de wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering beantwoordt u eerlijk onze vragen. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een geschil direct bij ons voordat u andere actie(s) onderneemt. We proberen het geschil dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest zelf of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan krijgt u 1% korting en kunt u het bedrag ook zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Neem voor het opzeggen van uw verzekering contact op met uw Rabobank.