Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan bestuurder en inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met het verzekerd motorrijtuig. 

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade als u in het motorrijtuig bent, in- of uitstapt, onderweg het motorrijtuig repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en zorgkosten bij letselschade.

Extra informatie

Bijvoorbeeld tandartskosten en uitsluitingen of beperkingen van de zorgverzekering.

Materiële schade

We vergoeden schade aan uw bagage, kleding of spullen in het motorrijtuig.

Extra informatie

Tot maximaal € 5.000,-.

Overlijden

We vergoeden de werkelijke kosten bij overlijden. Bijvoorbeeld de kosten die gemaakt worden voor de uitvaart.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden we de werkelijke kosten. Bijvoorbeeld schade doordat deze persoon niet meer kan werken en daardoor verlies aan inkomen heeft of kosten voor huishoudelijke hulp.

Smartengeld

Smartengeld is verzekerd. Smartengeld is een tegemoetkoming in geld voor de geleden immateriële schade (leed, gederfde levensvreugde) die iemand heeft ondervonden (en dus een vorm van schadevergoeding).

Wat is niet verzekerd?

  • Bijvoorbeeld als de bestuurder niet mag rijden, omdat hij geen geldig rijbewijs heeft als dat volgens de wet of van de rechter niet mag. Als de bestuurder alcohol heeft gebruikt en dit is meer dan wettelijk is toegestaan. Of als de bestuurder drugs heeft gebruikt die invloed hebben op de rijvaardigheid. Of als er opzet van een verzekerde in het spel is.

Extra informatie

Een volledige lijst van uitsluitingen staat in de voorwaarden.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan het motorrijtuig, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering 25% lager.

Maximale vergoeding

We vergoeden per gebeurtenis maximaal € 1.000.000 voor schade aan personen. We vergoeden per gebeurtenis maximaal € 5.000 voor schade aan spullen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan de Rabobank door. Dit kan bijvoorbeeld via de Rabo App of telefonisch via (088) 722 66 00. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan via www.interpolis.nl/schade of via de Interpolis App. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Extra informatie

U moet bijvoorbeeld doorgeven als u het motorrijtuig  verkoopt of als u verhuist naar het buitenland of langer dan 1 jaar in het buitenland verblijft.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan krijgt u 1% korting en kunt u het bedrag ook zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar.

Extra informatie

Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan bijvoorbeeld via de Rabo App of telefonisch via (088) 722 66 00.