Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze aanvullende verzekering biedt hulp bij pech onderweg met uw auto, motor, scooter of camper. De dekking geldt ook voor de gekoppelde caravan of aanhangwagen.

Extra informatie

Voertuighulp is een onderdeel van de Interpolis Alles in één Polis®.

Wat is verzekerd?

Bij pech aan uw voertuig krijgt u hulp en reparatie ter plaatse. We vergoeden noodreparaties en slepen naar de garage. En, als het nodig is regelen we vervangend vervoer. 

Pech in het buitenland

Bij pech in het buitenland vergoeden we het toesturen van onderdelen en vervoer terug naar Nederland.

Wat is niet verzekerd?

  • In sommige situaties is voertuigenhulp niet verzekerd. Bijvoorbeeld als u meedoet aan een wedstrijd op rijdt op een circuit. Of als het voertuig zakelijk wordt gebruikt. Ook niet als er sprake is van alcohol of drugs of opzet.

Ongeval of gewone reparatie

Een ongeval of een gewone reparatie is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij pech altijd meteen de Alarmcentrale. Anders kunnen wij u niet helpen. U kunt contact opnemen met Interhelp via: Interhelp binnenland: (013) 462 04 62 Interhelp buitenland: +31 13 462 04 62.

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen voor Voertuighulp Nederland of Buitenland. In het buitenland: alle geldige landen op de groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan de Rabobank door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan krijgt u 1% korting en kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Neem voor het opzeggen van uw verzekering contact op met uw Rabobank.