Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw camper. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw camper verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw camper veroorzaakt aan anderen of spullen van anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Berging en vervoer van uw beschadigde camper naar een adres in Nederland is verzekerd. Ook het vervoeren van de bestuurder en passagiers van de beschadigde camper is verzekerd.

Reparatie

Bij schade (behalve bij ruitschade) kiest u zelf wie de reparatie uitvoert. Herstel door een reparateur met wie wij samenwerken, heeft extra voordelen. Zoals bijvoorbeeld vervangend vervoer. Dit valt onder de Beperkt- en Volledig Cascoverzekering.

Keuze: diefstal of total loss

U krijgt de aanschafwaarde als de schade binnen 3 jaar na aanschaf ontstaat. Deze regel geldt voor campers met een aanschafwaarde tot € 75.000,-. Dit valt onder de Beperkt- en Volledig Cascoverzekering.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt- en Volledig Cascoverzekering.

Keuze: inboedel

Inventaris is standaard meeverzekerd tot € 1.500,-. U kun dit bedrag verhogen naar € 3.000,-, € 4.500,- of € 6.000,-. Dit valt onder de Beperkt- en Volledig Cascoverzekering.

Extra informatie

Tot de inventaris behoren alle zaken, die naar hun aard bestemd zijn voor de huishoudelijke inrichting of voor het recreatief gebruik van de kampeerauto en zich in of op de standplaats van het motorvoertuig bevinden. Bagage in de kampeerauto is verzekerd tot € 250,-.

Keuze: ruitschade

Ruitschade vergoeden wij alleen als de reparatie of vervanging is uitgevoerd door een BOVAG/ FOCWA aangesloten reparateur.

Keuze: schade aan eigen camper

Bij de keuze voor een Volledige Cascodekking is bijna elke schade aan uw eigen camper  verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u Hulpverlening Nederland en/ of Hulpverlening Buitenland meeverzekert.

Speciaal kenmerk

Met de No Claim Garantie behoudt u uw no-claimkorting als u per verzekeringsjaar maximaal 1 schade meldt die gevolgen heeft voor uw schadevrije jaren. Wij betalen dan uw schade. Uw no-claimkorting verandert niet. Uw schadevrije jaren veranderen wel.

Wanneer keren wij niet uit?

  • Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij wettelijk wel verplicht om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Deze schade verhalen wij dan later op u.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kiest zelf of u nog aanvullend verzekerd wilt zijn voor Rechtsbijstand verkeer, Hulpverlening Nederland en/of Buitenland, een Schadeverzekering Inzittenden.

Eigen risico

Standaard geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Uw auto is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan de Rabobank door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan krijgt u 1% korting en kunt u het bedrag zelf overmaken.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u premiekorting (tot een maximum van 75%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Neem voor het opzeggen van uw verzekering contact op met uw Rabobank.