Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade en verleent hulp als u op reis bent. Deze verzekering geldt voor de duur van 1 reis.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor hulp en onverwachte kosten op reis. U kiest zelf wat u nog meer wilt verzekeren: Geneeskundige kosten, Bagage, Pechhulp en vervangend vervoer en Ongevallen. Extra: Winter- en onderwatersport, Zakenreis en Wereld.

Keuze: medisch

Met Geneeskundige kosten zijn extra zorgkosten bovenop het reguliere Nederlandse tarief verzekerd. Dit is aanvullend op de Basiszorgverzekering. Het verplicht eigen risico van de zorgverzekering is verzekerd. Het vrijwillig eigen risico niet.

Keuze: bagage

Met Bagage bent u verzekerd bij schade, verlies of diefstal van uw bagage. U kiest zelf het bedrag dat u wilt verzekeren. Geld is tot  250 per gebeurtenis verzekerd. Als er geen zichtbare inbraakschade aan de auto is, is diefstal uit de auto tot  250 per gebeurtenis verzekerd. Als spullen ouder zijn dan 1 jaar krijgt u de dagwaarde of reparatiekosten. Wij maken gebruik van een afschrijvingslijst.

Keuze: bijzondere sporten

Met Winter- en onderwatersport zijn skiën en offpiste skiën onder begeleiding van een leraar of gids en duiken verzekerd. Extreme vormen van wintersport zijn niet verzekerd. Voor langlaufen, schaatsen en snorkelen is deze dekking niet nodig.

Keuze: pech op reis

Met Pechhulp en vervangend vervoer bent u verzekerd voor hulp bij pech. En krijgt u een vervangend voertuig indien de reparatie aan uw voertuig vanwege pech of schade niet binnen 48 uur kan worden hersteld. Dit geldt voor het motorrijtuig (niet huurauto), de toercaravan, de vouwwagen of de aanhanger, waarmee u reist vanuit Nederland.

Keuze: ongevallen

Met Ongevallen krijgt u een eenmalig bedrag bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval op reis. Bij overlijden is  20.000,- en bij blijvende invaliditeit is maximaal  100.000,- verzekerd.

Keuze: zakenreis

Met Zakenreis bent u ook verzekerd wanneer u reist voor uw werk, bijvoorbeeld naar een beurs of congres. Reizen in verband met vrijwilligerswerk / studie en stage zijn standaard al verzekerd.

Keuze: wereld

Voor Bagage en Annulering geldt een wereldwijde dekking. Voor de overige dekkingen kiest u of u in Europa of in de hele wereld verzekerd bent.

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd is schade door ernstige conflicten, atoomkernreactie, fraude en het niet nakomen van de polisvoorwaarden.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een rood reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd. Wel als u al op uw bestemming was op het moment dat rode reisadvies van kracht werd. U moet het gebied dan zo snel mogelijk verlaten.

Kortlopende annuleringsverzekering

Annulering kunt u verzekeren met een Kortlopende annuleringsverzekering.

Grensoverschrijdend woon-werkverkeer

Grensoverschrijdend woon-werkverkeer is niet verzekerd.

Opzet

Er is geen dekking bij opzet, roekeloosheid, het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid, het meedoen aan snelheidswedstrijden, vechtsporten, vechtpartijen en bij het gebruik van alcohol en bedwelmende stoffen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ga zorgvuldig met uw spullen om. Zo voorkomt u dat een schade niet betaald wordt. In een auto moet bagage helemaal uit het zicht en in een afgesloten ruimte (kofferbak afgedekt met hoedenplank) worden opgeborgen. Waardevolle bagage, zoals een telefoon, iPad of sieraden houdt u dichtbij u of bergt u op in een afgesloten ruimte of kluis.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van  50,- voor mobiele telefoons, laptops en tablets.

Bel bij een schade onze alarmcentrale

Bel bij schade altijd meteen onze alarmcentrale via +31 (13) 462 04 62. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien niet alle kosten vergoed.

Geneeskundige kosten

Geneeskundige kosten zijn alleen verzekerd als de noodzaak voor de medische zorg tijdens uw reis ontstaan is en u kon dit niet voorzien toen u op reis ging. Het vrijwillig eigen risico van de zorgverzekering vergoeden wij niet.

Bagage

Bij schade, verlies of diefstal van bagage gelden voor bepaalde spullen maximale vergoedingen. Zie hiervoor de tabel in de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Voor Bagage geldt een wereldwijde dekking. Voor de overige dekkingen kiest u of u in Europa of in de hele wereld verzekerd bent. In Nederland bent u alleen verzekerd bij een geboekte en betaalde overnachting.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade meteen onze alarmcentrale via +31 (13) 462 04 62. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt na het afsluiten van de verzekering uw premie via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering start op de begindatum en stopt op de einddatum van de reis. Deze datums staan op het polisblad.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de Kortlopende reisverzekering opzeggen voordat u op reis gaat. Dit kan bijvoorbeeld via de Rabo App of telefonisch via (088) 722 66 00. De verzekering stopt vanzelf op de einddatum die op het polisblad staat.