Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit aan het eind van de looptijd. Of eerder, als u overlijdt voordat de verzekering afloopt.

Wat is verzekerd?

U kunt de verzekering voor uzelf en/of anderen afsluiten, bijvoorbeeld uw partner of kinderen.

Verzekerd bedrag bij overlijden

U kiest zelf welk bedrag uw nabestaanden ontvangen als u overlijdt voor de einddatum van de verzekering. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

U kiest wie u verzekert en aan wie we uitkeren

U verzekert het leven van uzelf of van iemand anders. U kiest zelf aan wie we uitkeren (= de begunstigden).

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude. Als u niet eerlijk bent over uw gezondheid. En bij zelfdoding binnen 2 jaar na het afsluiten van de verzekering. Een totaal overzicht vindt u in onze algemene voorwaarden. Bij "Bijzondere situaties".

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Bij Interpolis kunt u dit niet meeverzekeren.

Waar moet ik op letten?

Voor deze verzekering gelden belastingregels. Houd daar rekening mee en vraag eventueel advies aan een verzekeringsadviseur.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Soms moet u een gezondheidsverklaring invullen. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten. Ook is soms een medische keuring nodig.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie in 1 keer. Dit noemen we een koopsom. U kunt tijdens de looptijd bijstorten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt op de einddatum of bij eerder overlijden van de verzekerde.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Stopt u de verzekering? Dan kunt u meestal de waarde laten uitkeren. We kunnen kosten aftrekken van deze waarde. U kunt de verzekering niet zomaar wijzigen of stoppen als het een oudedagsvoorziening is. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.