Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering betaalt schade aan uw aanhangwagen(s). U kunt zelf de dekkingen kiezen.

Extra informatie

Als met uw aanhangwagen ook in het buitenland wordt gereden, kunt u aansprakelijkheid meeverzekeren.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw aanhangwagen(s) verzekerd is.

Keuze: wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Deze verzekering is van belang als u ook buiten Nederland rijdt met uw aanhangwagen. Wij betalen de schade als u in het buitenland schade veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.

Extra informatie

In Nederland is de aansprakelijkheid voor schade aan een ander gedekt op de verzekering van het voertuig dat de aanhanger trekt.

Keuze: beperkt Casco

Wij betalen schade aan uw aanhangwagen door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme.

Keuze: volledig Casco

Wij betalen schade aan uw aanhangwagen door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme.
Wij betalen ook schade aan uw aanhangwagen door een botsing of door een andere plotselinge gebeurtenis van buiten de aanhangwagen.

Extra informatie

Heeft uw aanhangwagen een opgebouwd werktuig? Dan kunt u deze opbouw meeverzekeren voor schade door eigen gebrek, schade door foutief gebruik en schade aan eigen zaken.

Accessoires

Schade aan accessoires is tot € 1.000,- standaard meeverzekerd bij Beperkt Casco of Volledig Casco.
Als de waarde van de accessoires hoger is dan kunt u dit aanvullend verzekeren.

Extra informatie

Schade aan losse telecommunicatieapparatuur is niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Of situaties waarin u de schade die wij aan iemand anders hebben betaald, moet terugbetalen aan ons. Bijvoorbeeld: als u rijdt zonder geldig rijbewijs, u opzettelijk schade veroorzaakt of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Schade tijdens verhuur

Schade die ontstaat bij het verhuren van de aanhangwagen is alleen verzekerd als wij weten dat u de aanhangwagen verhuurt.

Spullen in de aanhanger

Schade aan of diefstal van spullen in de aanhangwagen is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade moeten betalen, heeft u geen eigen risico.
Als wij schade aan uw aanhangwagen moeten betalen, heeft u een eigen risico van € 250,- per keer.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een ander eigen risico. Bij een lager eigen risico betaalt u meer premie. Bij een hoger eigen risico betaalt u minder premie.

Beveiliging

Uw aanhangwagen moet voorzien zijn van een disselslot of wielklem. Of van een Kingpinslot als de aanhangwagen een oplegger is.
De beveiliging moet VbV-SCM goedgekeurd en werkend zijn.

Reparatie

Heeft u schade aan uw aanhangwagen en bent u daar voor verzekerd? U laat de schade repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest.

Diefstal of total loss schade

Is uw aanhangwagen binnen 12 maanden na aanschaf gestolen of total loss en bent u daar voor verzekerd? Dan betalen wij vaak op basis van de aanschafwaarde. Soms betalen wij op basis van de dagwaarde.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden wanneer wij op basis van aanschafwaarde of dagwaarde betalen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland, Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of acceptgiro.

Extra informatie

De betalingstermijn heeft geen invloed op de premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Meld dat aan uw adviseur. Opzeggen doet u schriftelijk.