Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door uw motorrijtuig. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kunt zelf de aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door uw motorrijtuig verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met uw motorrijtuig veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.

Extra informatie

Wij betalen vaak ook de schade door uw motorrijtuig veroorzaakt aan uw andere motorrijtuigen.

Hulpverlening

Na een ongeval regelen wij het bergen en vervoer van uw motorrijtuig naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf. Ook het vervoeren van de bestuurder en de inzittenden is verzekerd. Hulpverlening is niet verzekerd voor motorrijtuigen met een maximaal toelaatbaar gewicht boven 3500 kg.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden welke kosten wij precies betalen.

Keuze: Schadeverzekering in-/opzittenden

Bij de Schadeverzekering in-/opzittenden betalen wij schade aan zaken en inzittenden van het motorrijtuig door een verkeersongeval tot maximaal € 1.000.000,-.

Extra informatie

Schade aan bedrijfsmatige goederen betalen wij niet.

Keuze: Rechtsbijstand

Bij de keuze Rechtsbijstand bieden wij juridische hulp bij geschillen die te maken hebben met de aankoop van het motorrijtuig of bij schade door een voorval waarbij het motorrijtuig betrokken is.

Extra informatie

Wij bieden hulp bij bijvoorbeeld het verhalen van een schade door een verkeersongeval.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen. Bijvoorbeeld als u meedoet aan een wedstrijd of bij fraude.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Beperkt Casco

Niet verzekerd

Volledig Casco

Niet verzekerd

Auto-elektronica en/of accessoires

Niet verzekerd

Schade aan zaken die u met het motorrijtuig vervoert

Niet verzekerd

Extra informatie

Hiervoor sluit u een transportverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij de Schadeverzekering in-/opzittenden. Schade aan bedrijfsmatige zaken is niet verzekerd.

Eigen risico

Niet van toepassing

Beveiliging

Niet van toepassing

Reparatie

Niet van toepassing

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw verzekeringsbewijs krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Uitgangspunt is kwartaalbetaling. Bij maandbetaling geldt een toeslag van 2% en bij jaarbetaling een korting van 2%.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 75%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen of u krijgt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u aan ons doorgeven of via uw adviseur.