Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motorrijtuig. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kunt zelf de aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw motorrijtuig verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met uw motorrijtuig veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.

Extra informatie

Wij betalen vaak ook de schade door uw motorrijtuig veroorzaakt aan uw andere motorrijtuigen.

Beperkt Casco

Dit is verzekerd bij Volledig Casco.

Volledig Casco

Wij betalen schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook ruitschade.
Wij betalen daarnaast schade aan uw motorrijtuig door een botsing of door een andere plotselinge gebeurtenis.

Extra informatie

Wij betalen bij diefstal of verduistering maximaal 30 dagen € 12,- per dag als u niet over uw motorrijtuig kunt beschikken.

Hulpverlening

Na een ongeval regelen wij het bergen en vervoer van uw motorrijtuig naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf. Ook het vervoeren van de bestuurder en de inzittenden is verzekerd. Voor motorrijtuigen met een maximaal toelaatbaar gewicht boven 3500 kg gelden afwijkende voorwaarden.

Extra informatie

U leest meer over de voorwaarden voor motorrijtuigen met een maximaal toelaatbaar gewicht boven 3500 kg in paragraaf 21 Repatriëring.

Auto-elektronica en/of accessoires

Schade aan achteraf toegevoegde accessoires is tot € 910,- standaard meeverzekerd.
Komt u boven dit bedrag uit? Dan kunt u deze accessoires aanvullend verzekeren.

Extra informatie

Accessoires af fabriek moet u meeverzekeren.
Schade aan losse audio- en telecommunicatieapparatuur is niet verzekerd.

Pechhulp buitenland

Na pech regelen wij het bergen en vervoer van uw motorrijtuig naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf. Ook het vervoeren van de bestuurder en de inzittenden is verzekerd.
Voor motorrijtuigen met een maximaal toelaatbaar gewicht boven 3500 kg is Pechhulp buitenland niet verzekerd.

Extra informatie

De pech moet zijn ontstaan door een mechanisch gebrek.

Keuze: Rechtsbijstand

Bij de keuze Rechtsbijstand bieden wij juridische hulp bij geschillen die te maken hebben met de aankoop van het motorrijtuig of bij schade door een voorval waarbij het motorrijtuig betrokken is.

Extra informatie

Wij bieden hulp bij bijvoorbeeld het verhalen van een schade door een verkeersongeval.

Keuze: Schadeverzekering in-/opzittenden

Bij de Schadeverzekering in-/opzittenden betalen wij schade aan zaken en inzittenden van het motorrijtuig door een verkeersongeval tot maximaal € 1.000.000,-.

Extra informatie

Schade aan bedrijfsmatige goederen betalen wij niet.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of als u rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Schade aan zaken die u met het motorrijtuig vervoert

Niet verzekerd

Extra informatie

Hiervoor sluit u een transportverzekering.

Slijtage, gebreken en reparatiefouten

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij de Schadeverzekering in-/opzittenden. Schade aan bedrijfsmatige zaken is niet verzekerd.

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade betalen, heeft u geen eigen risico.
Als wij schade aan uw motorrijtuig betalen, kan er een eigen risico van toepassing zijn afhankelijk van het soort motorrijtuig en soort schade.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico. Bij een hoger eigen risico betaalt u minder premie.

Beveiliging

Wij kunnen eisen stellen aan de beveiliging afhankelijk van het soort en type motorrijtuig en de cataloguswaarde.

Reparatie

U laat schade aan uw motorrijtuig repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest of u laat de schade repareren bij een bedrijf dat onze voorkeur heeft.

Extra informatie

Als u de schade aan uw motorrijtuig laat repareren bij een bedrijf dat onze voorkeur heeft dan krijgt u een gratis leenauto zolang de reparatie duurt.

Diefstal of total loss schade

Bij diefstal of total loss van uw motorrijtuig betalen wij op basis van de nieuwwaarde of dagwaarde.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden wanneer wij op basis van nieuwwaarde of dagwaarde betalen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw verzekeringsbewijs krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Uitgangspunt is kwartaalbetaling. Bij maandbetaling geldt een toeslag van 2% en bij jaarbetaling een korting van 2%.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 75%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen of u krijgt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u aan ons doorgeven of via uw adviseur.