Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door uw bestelauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kunt zelf de aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door uw bestelauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met uw bestelauto veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.
Werkt u met een opgebouwd werktuig? Dan is uw aansprakelijkheid tijdens het werken met de opbouw ook verzekerd.

Extra informatie

Wij betalen ook schade door uw bestelauto aan uw andere motorrijtuigen.

Hulpverlening

Na een ongeval regelen wij het bergen en vervoer van uw bestelauto naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf. Ook het vervoeren van de bestuurder en de inzittenden is verzekerd.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden welke kosten wij precies betalen.

Rechtsbijstand

Wij bieden juridische hulp bij geschillen die te maken hebben met schade door een verkeersongeval met de bestelauto.

Extra informatie

Wij bieden hulp bij bijvoorbeeld het verhalen van een schade door een verkeersongeval.

Keuze: Schade inzittenden

Wij betalen de schade die door een verkeersongeval is ontstaan aan zaken en inzittenden in uw bestelauto.

Extra informatie

Schade aan zaken is verzekerd tot € 5.000,-.
Schade door letsel is verzekerd tot € 1.000.000,-.
Schade aan bedrijfsmatige zaken betalen wij niet.

Keuze: Pechhulp Nederland en/of Pechhulp buitenland

U kunt Pechhulp Nederland en/of Pechhulp buitenland meeverzekeren.
Wij regelen bij pech het bergen en slepen van uw auto, wij zorgen voor vervangend vervoer en het vervoeren van de inzittenden.

Extra informatie

De pech moet zijn ontstaan door een mechanisch defect, door een lekke band of door tanken van verkeerde brandstof.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen. Bijvoorbeeld als u meedoet aan een wedstrijd of bij fraude.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Beperkt Casco

Niet verzekerd

Volledig Casco

Niet verzekerd

Auto-elektronica en/of accessoires

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij de Schadeverzekering inzittenden. Schade aan bedrijfsmatige zaken is niet verzekerd.
Let op bij No-claimbeschermer. De verlaging van het aantal schadevrije jaren na schade is niet verzekerd.

Eigen risico

Niet van toepassing

Beveiliging

Niet van toepassing

Reparatie

Niet van toepassing

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw verzekeringsbewijs krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of acceptgiro.

Extra informatie

De betalingstermijn heeft geen invloed op de premie.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 75%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen.
U kunt de verlaging van de korting verzekeren met onze No-claimbeschermer.

Extra informatie

Kiest u voor onze No-claimbeschermer dan verzekert u de verlaging van de bonus-malustrede na schade.
Uw korting gaat daardoor niet omlaag na schade. U kunt per jaar 1 schade melden zonder dat de korting daalt.
Niet verzekerd is de verlaging van het aantal schadevrije jaren na schade.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Meld dat aan uw adviseur. Opzeggen doet u schriftelijk.