Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan het motorrijtuig met het handelaarskenteken. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kunt zelf de aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan het motorrijtuig met het handelaarskenteken verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die door het motorrijtuig met het handelaarskenteken wordt veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.

Extra informatie

Wij betalen ook schade veroorzaakt door het motorrijtuig met het handelaarskenteken aan uw andere motorrijtuigen.

Keuze: beperkt Casco

Bij de keuze Beperkt Casco betalen wij schade aan het motorrijtuig door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak en diefstal. Wij betalen ook ruitschade.

Keuze: volledig Casco

Bij de keuze Volledig Casco betalen wij schade aan het motorrijtuig door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook schade aan het motorrijtuig door een botsing of door een andere plotselinge gebeurtenis.

Auto-elektronica en/of accessoires

Bent u Beperkt Casco of Volledig Casco verzekerd? Dan is schade aan accessoires verzekerd bij een gedekte schade.

Extra informatie

Schade door diefstal van audiovisuele apparatuur is meeverzekerd tot maximaal € 455,-.

Keuze: Schadeverzekering in-/opzittenden

Bij de Schadeverzekering in-/opzittenden betalen wij schade aan zaken en inzittenden van het motorrijtuig door een verkeersongeval tot maximaal € 1.000.000,-.

Extra informatie

Schade aan bedrijfsmatige goederen betalen wij niet.

Keuze: Rechtsbijstand

Bij de keuze Rechtsbijstand bieden wij juridische hulp bij geschillen die te maken hebben met schade door een voorval waarbij het motorrijtuig betrokken is.

Extra informatie

Wij bieden hulp bij bijvoorbeeld het verhalen van een schade door een verkeersongeval.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Hulpverlening

Niet verzekerd

Schade aan zaken die het motorrijtuig vervoert

Niet verzekerd

Slijtage, gebreken en reparatiefouten

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op het handelaarskenteken mag op één motorrijtuig tegelijk worden gebruikt.
Let op dat u de juiste waarde verzekert om onderverzekering te voorkomen.
Let op bij de Schadeverzekering inzittenden. Schade aan bedrijfsmatige zaken is niet verzekerd.

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade betalen, heeft u geen eigen risico.
Als wij schade aan het motorrijtuig betalen, kan er een eigen risico van toepassing zijn afhankelijk van het soort schade.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico. Bij een hoger eigen risico betaalt u minder premie.

Beveiliging

Afhankelijk van de situatie kunnen er beveiligingseisen worden gesteld.

Extra informatie

Bij het afsluiten van de verzekering maken wij met u afspraken over de beveiligingseisen die wij stellen. Deze vindt u daarna terug op uw verzekeringsbewijs.

Reparatie

U laat schade aan het motorrijtuig repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest.

Diefstal en total loss schade

Bij diefstal of total loss van het motorrijtuig betalen wij op basis van de nieuwwaarde of dagwaarde.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden wanneer wij op basis van nieuwwaarde of dagwaarde betalen.

Proefrit

Voor een proefrit laat de potentiële koper aan u ter legitimatie een geldig rijbewijs zien, waarmee de rijvaardigheid wordt aangetoond. U bewaart een kopie van het geldig rijbewijs. Wij mogen deze kopie bij u opvragen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland, België en Luxemburg.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Uitgangspunt is kwartaalbetaling. Bij maandbetaling geldt een toeslag van 2% en bij jaarbetaling een korting van 2%.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 40%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen of u krijgt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u aan ons doorgeven of via uw adviseur.