Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan het motorrijtuig met het handelaarskenteken. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kunt zelf de aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan het motorrijtuig met het handelaarskenteken verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die door het motorrijtuig met het handelaarskenteken wordt veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.
Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Extra informatie

Wij betalen ook schade veroorzaakt door het motorrijtuig aan uw andere motorrijtuigen.

Keuze: volledig Casco

Wij betalen schade aan het motorrijtuig door alle onverwachte gebeurtenissen.

Extra informatie

U dient BOVAG/FOCWA lid te zijn voor een cascodekking.

Auto-elektronica en/of accessoires

Schade aan accessoires is tot € 1.000,- gratis verzekerd.
Heeft u meer accessoires dan kunt u deze meeverzekeren.

Extra informatie

Schade aan losse telecommunicatieapparatuur is niet verzekerd.

Schadeverzekering inzittenden

Wij betalen schade aan zaken en inzittenden in het motorrijtuig die ontstaat door een verkeersongeval.
Het verzekerde bedrag is € 1.000.000,-.

Rechtsbijstand

Wij bieden juridische hulp bij geschillen die te maken hebben met het motorrijtuig.

Extra informatie

Wij bieden hulp bij bijvoorbeeld het verhalen van een schade door een verkeersongeval.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Beperkt Casco

Alleen verzekeren voor Beperkt Casco is niet mogelijk.

Hulpverlening

Niet verzekerd

Schade door onvoldoende onderhoud en slijtage

Niet verzekerd

Gebreken en reparatiefouten

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij de Schadeverzekering inzittenden. Schade aan bedrijfsmatige zaken is niet verzekerd.

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade betalen, heeft u geen eigen risico.
Als wij schade aan het motorrijtuig betalen, heeft u een eigen risico van € 250,-.
Bij alleen ruitschade heeft u geen eigen risico.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een eigen risico van € 1.250,- bij schade aan het motorrijtuig. U betaalt dan minder premie.

Beveiliging

Wij stellen geen eisen aan de beveiliging.

Reparatie

U laat de schade repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest.

Diefstal en total loss schade

Bij diefstal of total loss van het motorrijtuig betalen wij vaak op basis van de dagwaarde. Soms betalen wij op basis van de nieuwwaarde.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden wanneer wij op basis van dagwaarde of nieuwwaarde betalen.

Eigen terrein

Schade door het motorrijtuig is alleen verzekerd buiten het bedrijfsterrein en buiten het bedrijfsgebouw van het verzekerde bedrijf. Schade door het motorrijtuig op eigen terrein is niet verzekerd.

Extra informatie

U bent alleen verzekerd als het handelaarskenteken is gebruikt volgens de regels van het kentekenreglement.

Proefrit

Voor een proefrit laat de potentiële koper aan u ter legitimatie een geldig rijbewijs zien, waarmee de rijvaardigheid wordt aangetoond. U bewaart een kopie van het geldig rijbewijs. Wij mogen deze kopie bij u opvragen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 75%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen of u krijgt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u aan ons doorgeven via internet.