Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u, als agrarisch ondernemer, juridische hulp van Stichting Achmea Rechtsbijstand bij een verzekerd geschil. Ook krijgt u een vergoeding voor bijkomende kosten zoals proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

 Let op: dit geldt alleen als er een redelijke kans op succes is.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij geschillen met bijvoorbeeld personeel, klanten, afnemers en inkopers. Het is afhankelijk van uw bedrijfsactiviteit welke dekkingen u kunt kiezen.

Keuze: bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij geschillen die voortkomen uit het uitoefenen van uw bedrijf of uw  beroep.

Keuze: incasso

Dit is onderdeel van de dekking Verkoop.

Keuze: verkeer

Agrarische bedrijven hebben dekking voor landbouwwerktuigen en motorrijtuigen onder de 3500 kg MTG.

Keuze: Inkoop

Juridische hulp bij problemen rond het goed laten functioneren van het bedrijf. Bijvoorbeeld het vervangen van inventaris of onderhouden van uw bedrijfsgebouw. Het is afhankelijk van uw bedrijfsactiviteit of u deze dekking kunt kiezen.

Keuze: Verkoop

Juridische hulp bij geschillen over aangetrokken of geleverde producten en diensten.Het is afhankelijk van uw bedrijfsactiviteit of u deze dekking kunt kiezen.

Keuze: Gezin

Juridische hulp bij een geschil van een verzekerde particulier persoon.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u een conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande geschillen zijn niet verzekerd. Wat er precies niet is verzekerd, vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Geschillen die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw bedrijf of uw beroep (hoedanigheid)vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Belastingen

Niet verzekerd is juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering hebt afgesloten, is er een periode waarin u voor bepaalde geschillen nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Deze periode duurt 3 maanden.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de extra kosten die Achmea Rechtsbijstand maakt voor uw juridische hulp. Dit maximum bedraagt € 30.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 440 gaat.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale afspraken. Deze staan in de verzekeringsvoorwaarden.
In andere gevallen kiest Achmea Rechtsbijstand de rechtshulpverlener.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij geschillen in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een geschil direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het geschil dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.