Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan of verlies van uw (elektrische) fiets.

Wat is verzekerd?

Schade aan of verlies van de fiets, inclusief accessoires en de accu, is wereldwijd verzekerd. Er is ook dekking voor hulp bij pech en schade in Nederland.

Diefstal of total loss

Is uw fiets gestolen of raakt total loss door een gedekte gebeurtenis? Dan krijgt u tot 3 jaar na aankoop de aanschafwaarde van uw fiets terug. Na deze periode wordt de uitkering lager naarmate u de fiets langer in uw bezit heeft. De uitkeringspercentages staan in de verzekeringsvoorwaarden.

Pechhulp

Pechhulp in Nederland is verzekerd als u door een gebrek aan de fiets niet verder kunt fietsen. Bijvoorbeeld een gebroken remkabel, een lekke band, een afgelopen ketting of een lege accu (bij elektrische fietsen).

Schade door diefstal

Schade veroorzaakt door diefstal is verzekerd. Wordt de fiets binnen 10 dagen beschadigd teruggevonden? Dan betalen wij voor de reparatie van de beschadigingen. Diefstal van onderdelen is ook verzekerd.

Schade aan je fiets

Bijna iedere schade aan de fiets is verzekerd. Bijvoorbeeld als de fiets omvalt, van de weg raakt of in het water komt. Of als de schade is veroorzaakt door een aanrijding of botsing.

Reparatie

U mag zelf bepalen wie de schade aan uw fiets repareert.

Wat is niet verzekerd?

Schade aan de fiets is onder andere niet verzekerd als u met uw fiets meedoet aan een wedstrijd, of als de fiets zakelijk wordt gebruikt voor bijvoorbeeld koerierswerk. Ook niet als de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt.

Schade door dagelijks gebruik

Schade door alleen krassen is niet verzekerd. Ook is schade aan banden, bel, jasbeschermers, kabels en snelbinders niet verzekerd als deze schade ontstaat bij dagelijks gebruik.

Schade aan anderen

Schade die u met uw fiets veroorzaakt aan anderen is niet verzekerd. Dit soort schades zijn verzekerd op een Aanspakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP).

De fiets is opgevoerd

Schade is niet verzekerd, als de fiets is opgevoerd. Hiervan is sprake als er technische wijzigingen zijn toegepast die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen en/of het motorvermogen is gewijzigd. Daardoor kan de fiets harder dan wettelijk is toegestaan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Standaard heeft u  25,- eigen risico bij schade. Dit eigen risico geldt niet bij diefstal van de fiets en ook niet bij pechhulp. Het eigen risico is het bedrag dat u bij schade zelf betaalt.

Beveiligingseisen tegen diefstal

Diefstalschade vergoeden wij alleen als de fiets ten tijde van de diefstal op slot stond met minimaal een ART2 slot. Heeft u een fatbike verzekerd? Dan moet de fatbike op slot staan met minimaal een ART2 slot en voorzien zijn van een actief track & trace systeem dat is goedgekeurd door Fris Nederland.

Waar ben ik gedekt?

Uw fiets is verzekerd in de hele wereld. Pechhulp is alleen in Nederland verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan de Rabobank door. Dit kan bijvoorbeeld via de Rabo App of telefonisch via (088) 722 66 00. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan via www.interpolis.nl/schade of via de Interpolis App. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan krijgt u 1% korting en kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan bijvoorbeeld via de Rabo App of telefonisch via (088) 722 66 00.