Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (elektrische) fiets.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan uw fiets verzekerd is.

Diefstal of total loss

U krijgt de aanschafwaarde als de schade binnen 3 jaar na aanschaf ontstaat. Daarna krijgt u de dagwaarde.

Extra informatie

U toont de aanschafwaarde aan met een aankoopnota of bankafschrift. Kunt u dat niet? Dan krijgt u de dagwaarde.

Schade door diefstal

Schade veroorzaakt door diefstal is verzekerd.

Extra informatie

Uw fiets moet op slot staan met een ART 2 slot.

Schade aan je fiets

Bijna alle schade aan uw (elektrische) fiets is verzekerd.

Extra informatie

Kijk in de voorwaarden wat precies verzekerd is.

Reparatie

U mag zelf bepalen wie de schade aan uw fiets repareert.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u bijvoorbeeld met uw fiets meedoet aan een wedstrijd, of als de fiets gebruikt wordt voor koerierswerk.

Pechhulp

Pechhulp is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

We vergoeden geen schade aan onderdelen van de fiets. Bijvoorbeeld schade aan banden, bel, jasbeschermers, kabels en snelbinders is niet verzekerd. Of alleen krassen zijn niet verzekerd. Ook is niet verzekerd de diefstal van demontabele fietscomputers, gps- of navigatieapparatuur.

Fietsslot met het ART-keurmerk

Wij vergoeden alleen diefstal van uw fiets als u een fietsslot met het ART-keurmerk 2 sterren gebruikt.

Extra informatie

Een slot met een ART-keurmerk heeft altijd een opdruk met het ART-logo, het aantal sterren voor de categorie en een goedkeurnummer van vier cijfers.

Eigen risico

Standaard heeft u € 25,- eigen risico bij schade. Dit eigen risico geldt niet bij diefstal van de fiets.

Waar ben ik gedekt?

Uw fiets is verzekerd in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan de Rabobank door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan krijgt u 1% korting en kunt u het bedrag ook zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Neem voor het opzeggen van uw verzekering contact op met uw Rabobank.