Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Hypotheekbescherming van Interpolis verzekert u zich van een tijdelijke maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is verzekerd?

Een maandelijkse uitkering, gelijk aan het verzekerde bedrag, bij arbeidsongeschiktheid om tijdelijk uw hypotheeklasten te kunnen blijven betalen.

Keuze: overlijden

De Hypotheekbescherming keert niet uit bij overlijden.

Criterium arbeidsongeschiktheid

U ontvangt het volledige verzekerde maandbedrag als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u geen uitkering.

Extra informatie

De uitkering start 1 jaar nadat u arbeidsongeschikt werd.

Wat is niet verzekerd?

  • Als arbeidsongeschiktheid ontstaat of erger wordt door opzet of grove schuld, gebruik van alcohol of drugs of gebruik van geneesmiddelen die niet door een arts zijn voorgeschreven. Als u werkloosheid ontstaat of erger wordt door opzet of grove schuld door uzelf of iemand anders die belang heeft bij de uitkering of door ernstige conflicten.

Extra informatie

Wij keren ook niet uit als u uw plichten niet nakomt of misleidende informatie verstrekt of fraudeert. Als u uw premies niet betaalt wordt de verzekering door ons beeindigd.

Werkloosheid

Niet verzekerd

Waar moet ik op letten?

De door u betaalde premie is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De uitkering is onbelast.

Uitkeringsdrempel

U krijgt bij arbeidsongeschiktheid een uitkering als u voor minimaal 35% arbeidsongeschikt bent.

Wachttijd

Het 1e jaar hebt u bij arbeidsongeschiktheid nog geen recht op een uitkering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt deze verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie voor de Hypotheekbescherming betaalt u per maand en via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U kiest zelf hoe lang de verzekering loopt: 15, 20, 25 of 30 jaar. De verzekering kan uiterlijk lopen tot uw 67e. De verzekering stopt eerder als u geen hypotheeklening meer hebt of u minder dan 16 uur per week gaat werken.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering schriftelijk dagelijks opzeggen.