Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade met uw oldtimer aan anderen of spullen van anderen. Schade aan uw eigen oldtimer kan aanvullend verzekerd worden met een Beperkt- of Volledig Cascodekking U kunt de verzekering afsluiten als u maximaal 7.500 kilometer per jaar rijdt met uw oldtimer.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw oldtimer verzekerd is. Dit geldt voor oldtimer auto, oldtimer motor en oldimer bromfiets.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw oldtimer veroorzaakt aan anderen of spullen van anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Berging en vervoer van uw beschadigde oldtimer naar een adres in Nederland is verzekerd. Ook het vervoeren van de bestuurder en passagiers van de beschadigde oldtimer is verzekerd.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. Voor onderdelen die speciaal gemaakt moeten worden, betalen we maximaal de fabrieksprijs van het onderdeel of de kosten om het onderdeel te vervangen met een onderdeel wat erop lijkt.

Keuze: diefstal of total loss

Diefstal valt onder de Beperkt Cascoverzekering en de Volledig Cascoverzekering. Bij diefstal, of total loss door een oorzaak waarvoor u verzekerd bent, krijgt u de waarde die in het taxatierapport staat. De waarde van de resten halen we daar nog vanaf.

Extra informatie

Het taxatierapport is maximaal 3 jaar oud.

Keuze: schade door brand of natuur

Heeft u een Beperkt- of Volledig Cascoverzekering dan is schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier verzekerd.

Keuze: inbraak

Heeft u een Beperkt- of Volledig Cascoverzekering dan is schade door (een poging) tot inbraak, en diefstal uit de oldtimer verzekerd.

Keuze: ruitschade

Heeft u een Beperkt- of Volledig Cascoverzekering dan vergoeden wij ruitschade alleen als de reparatie of vervanging is uitgevoerd door een BOVAG/ FOCWA aangesloten herstelbedrijf.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Heeft u Volledig Cascoverzekering dan bijna iedere schade aan uw eigen oldtimer verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u Voertuighulp Nederland en/of Voertuighulp Buitenland meeverzekert.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. Personenvervoer is wel verzekerd bij bruiloften, begrafenissen etc. tot maximaal 15 keer per jaar.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij wettelijk wel verplicht om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Deze schade verhalen wij dan later op u.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt de verzekering afsluiten als de oldtimer ouder is dan 25 jaar en u hiermee maximaal 7.500 kilometer per jaar rijdt.

Eigen risico

Standaard geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Uw auto is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan de Rabobank door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan krijgt u 1% korting en kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Neem voor het opzeggen van uw verzekering contact op met uw Rabobank.