Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw oldtimer auto, motor of bromfiets. Een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) voor schade met uw oldtimer aan anderen of spullen van anderen is verplicht. Is uw oldtimer getaxeerd? Dan is het ook mogelijk schade aan uw oldtimer te verzekeren met een Beperkt Casco of Volledig Casco dekking.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw oldtimer veroorzaakt aan anderen of spullen van anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Schade aan personen is verzekerd tot  6.500.000. Schade aan zaken van anderen tot  2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Berging en vervoer van uw beschadigde oldtimer naar een adres in Nederland is verzekerd. Ook het vervoeren van de bestuurder en passagiers of opzittenden van de beschadigde oldtimer is verzekerd.

Reparatie

Met Beperkt Casco of Volledig Casco kiest u bij schade (behalve bij ruitschade) zelf wie de reparatie uitvoert. Een ruitschade moet gerepareerd worden door een garage die is aangesloten bij de BOVAG.

Keuze: diefstal of total loss

Met Beperkt Casco of Volledig Casco krijgt u bij een geldig taxatierapport de getaxeerde waarde als uw oldtimer wordt gestolen of total loss raakt door een gedekte gebeurtenis. Heeft u geen geldig taxatierapport, dan krijgt u de dagwaarde.

Keuze: schade door brand of natuur

Met Beperkt Casco of Volledig Casco is schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem of een overstroming. Ook een botsing met niet aangelijnde dieren is verzekerd, als u onderweg bent.

Keuze: inbraak

Met Beperkt Casco of Volledig Casco is schade door (een poging) tot inbraak en diefstal uit de oldtimer verzekerd. Bagage in uw oldtimer is verzekerd tot  250,- per gebeurtenis.

Keuze: ruitschade

Met Beperkt Casco of Volledig Casco is ruitschade alleen verzekerd als de reparatie of vervanging is uitgevoerd door een BOVAG aangesloten herstelbedrijf.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Met Volledig Casco is bijna iedere schade aan uw oldtimer verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Met Pechhulp Nederland en/of Pechhulp Buitenland is hulp bij pech verzekerd. Hieronder valt ook de aangekoppelde toercaravan, vouwwagen, trailer of aanhangwagen.

Keuze: rechtsbijstand verkeer

Met Rechtsbijstand Verkeer krijgt u juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw oldtimer door iemand anders. Of bijvoorbeeld als u letselschade heeft door een ongeval met uw oldtimer.

Keuze: inzittenden of opzittenden

Met de Inzittenden- of Opzittendenverzekering zijn medische kosten, zorgkosten, smartengeld en tijdelijk verlies van het inkomen van de inzittenden of opzittenden na een ongeval met de oldtimer verzekerd. Ook de kosten bij blijvende invaliditeit en kosten voor een uitvaart zijn verzekerd. Voor een oldtimer auto tot  1.000.000,- (Inzittenden) en voor een oldtimer motor tot  75.000,- (Opzittenden).

Wat is niet verzekerd?

Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste uitsluitingen. In de voorwaarden staat per dekking beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent.

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt

De bestuurder heeft meer alcohol in het bloed of de adem dan wettelijk mag. Of hij werkt niet mee aan een blaastest, speekseltest of bloedtest. Het is ook niet verzekerd als de bestuurder drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid.

De oldtimer wordt zakelijk gebruikt

Er is geen dekking als de oldtimer voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Bijvoorbeeld verhuur of lease met winstoogmerk.

Het kenteken van de oldtimer staat niet op uw naam

Als het kenteken van de oldtimer niet op uw naam staat, of op naam van uw partner met wie u samenwoont, of thuiswonend kind, dan is schade door of aan de oldtimer niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bagage, helm en motorkleding

Met Beperkt Casco of Volledig Casco is schade aan bagage verzekerd tot  250,- per gebeurtenis. Is de oldtimer een motor, dan is de helm of motorkleding verzekerd tot  1.000,- per gebeurtenis, per persoon.

Borgkosten in het buitenland

Als uw oldtimer in beslag is genomen of een verzekerde wordt vastgehouden, dan betalen wij maximaal  100.000,- aan borgkosten per gebeurtenis. U helpt het bedrag terug te krijgen zodra de oldtimer is vrijgegeven of de verzekerde is vrijgelaten.

Dagwaarde of de getaxeerde waarde en wat als u de schade niet laat maken

Het taxatierapport van de oldtimer heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Is het taxatierapport ouder dan 3 jaar, dan is de dagwaarde van de oldtimer het uitgangspunt voor de schade. De getaxeerde waarde is niet meer geldig.

Waar ben ik gedekt?

Uw oldtimer is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Marokko en Tunesië. Niet in: Rusland, Wit-Rusland, Iran en Azerbeidzjan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan de Rabobank door. Dit kan bijvoorbeeld via de Rabo App of telefonisch via (088) 722 66 00. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan via www.interpolis.nl/schade of via de Interpolis App. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan krijgt u 1% korting en kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan bijvoorbeeld via de Rabo App of telefonisch via (088) 722 66 00.