Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt na een ongeval schade aan personen tot € 1.000.000 en schade aan spullen in de auto tot maximaal € 5.000,-. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan gaat die verzekering voor.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade als u in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en zorgkosten bij letselschade.

Extra informatie

Bijvoorbeeld tandartskosten en uitsluitingen of beperkingen van de zorgverzekering.

Materiële schade

We vergoeden schade aan uw bagage, kleding of spullen in de auto.

Extra informatie

Tot maximaal € 5.000,-.

Overlijden

We vergoeden de werkelijke kosten bij overlijden. Bijvoorbeeld de kosten die gemaakt worden voor de uitvaart.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden we de werkelijke kosten. Bijvoorbeeld schade doordat deze persoon niet meer kan werken en daardoor verlies aan inkomen heeft of kosten voor huishoudelijke hulp.

Smartengeld

Smartengeld is verzekerd. Smartengeld is een tegemoetkoming in geld voor de geleden immateriële schade (leed, gederfde levensvreugde) die iemand heeft ondervonden (en dus een vorm van schadevergoeding).

Wat is niet verzekerd?

  • Bijvoorbeeld als de bestuurder niet mag rijden, omdat hij geen geldig rijbewijs heeft als dat volgens de wet of van de rechter niet mag. Als de bestuurder alcohol heeft gebruikt en dit is meer dan wettelijk is toegestaan. Of als de bestuurder drugs heeft gebruikt die invloed hebben op de rijvaardigheid. Of als er opzet van een verzekerde in het spel is.

Extra informatie

Een volledige lijst van uitsluitingen staat in de voorwaarden.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering 25% lager.

Maximale vergoeding

We vergoeden per gebeurtenis maximaal € 1.000.000 voor schade aan personen. We vergoeden per gebeurtenis maximaal € 5.000 voor schade aan spullen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan de Rabobank door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan krijgt u 1% korting en kunt u het bedrag ook zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Neem voor het opzeggen van uw verzekering contact op met uw Rabobank.