Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw personenauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kunt zelf de aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw personenauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met uw personenauto veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken. Schade aan personen is verzekerd tot € 6.500.000. Schade aan zaken van anderen tot € 2.500.000.

Extra informatie

Wij betalen ook schade door uw personenauto aan uw andere motorrijtuigen.

Beperkt Casco

Wij betalen schade aan uw personenauto door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook ruitschade.

Extra informatie

Wij regelen een vervangende auto voor u bij diefstal of verduistering van uw personenauto.

Hulpverlening

Na een ongeval regelen wij het bergen en vervoer van uw personenauto naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf. Ook het vervoeren van de bestuurder en passagiers is verzekerd.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden welke kosten wij precies betalen.

Auto-elektronica en/of accessoires

Schade aan accessoires is tot € 1.000,- gratis verzekerd.
Heeft u meer accessoires dan kunt u deze meeverzekeren.

Extra informatie

Schade aan losse telecommunicatieapparatuur is niet verzekerd.

Keuze: Rechtsbijstand

Wij bieden juridische hulp bij geschillen die te maken hebben met schade door een verkeersongeval met de personenauto.

Wij bieden juridische hulp bij geschillen over een contract dat te maken heeft met de personenauto.

Extra informatie

Wij bieden hulp bij bijvoorbeeld het verhalen van een schade door een verkeersongeval.

Keuze: Schade inzittenden

Wij betalen de schade die door een verkeersongeval is ontstaan aan zaken en inzittenden in uw personenauto.

Extra informatie

Schade aan zaken en schade door letsel is samen verzekerd tot € 1.000.000,-.
Schade aan bedrijfsmatige zaken betalen wij niet.

Keuze: Pechhulp Nederland en/of Pechhulp buitenland

U kunt Pechhulp Nederland en/of Pechhulp buitenland meeverzekeren.

Wij regelen bij pech het bergen en slepen van uw personenauto, wij zorgen voor vervangend vervoer en het vervoeren van de inzittenden.

Extra informatie

De pech moet zijn ontstaan door een mechanisch defect, door een lekke band of door tanken van verkeerde brandstof.

Wat is niet verzekerd?

  • In de polisvoorwaarden staat waarvoor u verzekerd bent of niet. Hieronder vindt u enkele uitsluitingen. Bijvoorbeeld: als u rijdt zonder geldig rijbewijs, u opzettelijk schade veroorzaakt, meedoet aan een wedstrijd of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Volledig Casco

Niet verzekerd. Dit is een keuze en kan verzekerd worden.

Schade aan zaken die u vervoert

Niet verzekerd

Extra informatie

Hiervoor sluit u een transportverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij ruitschade. Wij betalen de schade alleen als u de ruit laat repareren of vervangen bij een BOVAG of FOCWA aangesloten hersteller.

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade betalen, heeft u geen eigen risico. Als wij schade aan uw personenauto betalen, heeft u een eigen risico van € 250,- per keer.

Bij alleen ruitschade heeft u geen eigen risico. U heeft ook geen eigen risico bij Rechtsbijstand, Schade inzittenden en Pechhulp. 

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een ander eigen risico. Bij een lager eigen risico betaalt u meer premie. Bij een hoger eigen risico betaalt u minder premie.

Beveiliging

Als de verzekerde waarde van uw personenauto € 75.000,- of meer is, dan stellen wij meestal eisen aan de beveiliging.

Het type beveiliging is afhankelijk van onder andere de verzekerde waarde en de leeftijd van de personenauto.

Extra informatie

Voor de bepaling van de beveiliging gaan wij uit van een oorspronkelijke cataloguswaarde inclusief btw en BPM.

Reparatie

U laat bij ruitschade de ruit repareren of vervangen bij een reparatiebedrijf dat is aangesloten bij BOVAG of FOCWA.

Overige schade aan uw personenauto laat u repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest of u laat de schade repareren bij een bedrijf dat onze voorkeur heeft.

Extra informatie

Kiest u bij ruitschade toch een ander bedrijf? Dan betalen wij de schade niet.
Als u bij overige schade aan uw personenauto de schade laat repareren bij een bedrijf dat onze voorkeur heeft dan krijgt u een gratis leenauto zolang de reparatie duurt.

Diefstal en total loss schade

Bij diefstal of total loss van uw personenauto betalen wij vaak op basis van de aanschafwaarde. Soms betalen wij op basis van de dagwaarde.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden wanneer wij op basis van aanschafwaarde of dagwaarde betalen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de meeste landen van Europa en een aantal landen rond de Middellandse Zee. Bij het verzekeringsbewijs krijgt u het Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart). Hierop staat precies in welke landen u verzekerd bent. De dekking geldt niet in de landen die zijn doorgekruist.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. U betaalt via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 75%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen.
U kunt de verlaging van de korting verzekeren met onze No-claimbeschermer.

Extra informatie

Kiest u voor onze No-claimbeschermer dan verzekert u de verlaging van de bonus-malustrede na schade.
Uw korting gaat daardoor niet omlaag na schade. U kunt per jaar 1 schade melden zonder dat de korting daalt.
Niet verzekerd is de verlaging van het aantal schadevrije jaren na schade.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Als u of wij de verzekering niet opzeggen, dan verlengen we deze telkens voor een jaar. Let op: wij kunnen de verzekering stoppen als u de premie niet of niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Meld dat aan uw adviseur.