Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door of aan uw zelfrijdende werktuig. Het moet gaan om een werktuig zoals een vorkheftruck, graafmachine, e.d.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw zelfrijdend werktuig verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Bij de keuze WA betalen wij de schade die u met uw zelfrijdend werktuig veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken. Schade aan uw eigen zaken is meeverzekerd tot € 125.000,- per gebeurtenis. Schade aan personen is verzekerd tot € 6.500.000. Schade aan zaken van anderen tot € 2.500.000.

Extra informatie

Schade aan kabels en leidingen is verzekerd. Als u aan de eisen van de Wibon voldoet, heeft u geen eigen risico bij kabel- en leidingschade.

Keuze: beperkt Casco

Bij de keuze Beperkt Casco betalen wij schade aan uw zelfrijdend werktuig door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook ruitschade.

Keuze: volledig Casco

Bij deze keuze betalen wij schade aan uw zelfrijdend werktuig door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook ruitschade.
Daarnaast betalen wij schade aan uw werktuig door foutief gebruik, een botsing of door een andere plotselinge gebeurtenis.

Auto-elektronica en/of accessoires

Bent u Beperkt Casco of Volledig Casco verzekerd? Dan is schade aan accessoires tot € 1.000,- meeverzekerd.
Heeft u meer accessoires dan kunt u deze aanvullend verzekeren.

Extra informatie

Schade aan losse telecommunicatieapparatuur is niet verzekerd.

Keuze: Rechtsbijstand

Wij bieden juridische hulp bij geschillen die te maken hebben met schade door een verkeersongeval met uw zelfrijdende werktuig.

Extra informatie

Wij bieden hulp bij bijvoorbeeld het verhalen van een schade door een verkeersongeval.

Keuze: Schade inzittenden

Wij betalen bij deze keuze de schade die door een verkeersongeval is ontstaan aan zaken en inzittenden in uw zelfrijdend werktuig.

Extra informatie

Schade aan zaken en schade door letsel is samen verzekerd tot € 1.000.000,-. Schade aan bedrijfsmatige zaken betalen wij niet.

Keuze: Eigen gebrek

Bij deze keuze betalen wij schade door een gebrek in een onderdeel van uw werktuig.

Extra informatie

Bij deze keuze zijn ook de reparatiekosten verzekerd van het onderdeel met het gebrek.
Eigen gebrek kan alleen verzekerd worden als uw zelfrijdend werktuig maximaal 5 jaar oud is.

Wat is niet verzekerd?

  • In de polisvoorwaarden staat waarvoor u verzekerd bent of niet. Hieronder vindt u enkele uitsluitingen. Bijvoorbeeld: als u rijdt zonder geldig rijbewijs, u opzettelijk schade veroorzaakt, meedoet aan een wedstrijd of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Hulpverlening

Niet verzekerd

Schade door onvoldoende onderhoud en slijtage

Niet verzekerd

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik van het werktuig voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, is niet verzekerd.

Schade door bevriezing

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade moeten betalen, heeft u geen eigen risico.
Als wij schade aan uw werktuig moeten betalen, heeft u een eigen risico van € 250,- per keer.
Bij alleen ruitschade heeft u geen eigen risico.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een ander eigen risico. Bij een lager eigen risico betaalt u meer premie. Bij een hoger eigen risico betaalt u minder premie.

Beveiliging

Wij kunnen eisen stellen aan de beveiliging afhankelijk van het soort werktuig en de cataloguswaarde.

Extra informatie

Bij het afsluiten van de verzekering maken wij met u afspraken over de beveiligingseisen die wij stellen. Deze vindt u daarna terug op uw verzekeringsbewijs.

Reparatie

U laat schade aan uw werktuig repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest.

Diefstal of total loss schade

Bij diefstal of total loss van uw zelfrijdend werktuig betalen wij vaak op basis van de aanschafwaarde. Soms betalen wij op basis van de dagwaarde.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden wanneer wij op basis van aanschafwaarde of dagwaarde betalen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij het verzekeringsbewijs krijgt u een groene kaart. Hierop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door via internet of aan uw adviseur. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Daarnaast verwachten wij dat u zo veel mogelijk doet om schade te voorkomen en te beperken. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. U betaalt via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Als u of wij de verzekering niet opzeggen, dan verlengen we deze telkens voor een jaar. Let op: wij kunnen de verzekering stoppen als u de premie niet of niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Meld dat aan uw adviseur.