Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan het motorrijtuig van uw klant dat u tijdelijk beheert. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kunt zelf de aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan het motorrijtuig van uw klant verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met het motorrijtuig van uw klant veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.

Keuze: volledig Casco

Wij betalen schade aan het motorrijtuig door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook ruitschade.
Wij betalen daarnaast schade aan het motorrijtuig door een botsing of door een andere plotselinge gebeurtenis.

Hulpverlening

Als het motorrijtuig na schade niet meer kan rijden, dan regelen wij het bergen en vervoer van het motorrijtuig naar een schadeherstelbedrijf.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden welke kosten wij precies betalen.

Keuze: schade in- en opzittenden

Wij betalen de schade die door een verkeersongeval is ontstaan aan zaken en in- en opzittenden van het motorrijtuig.

Extra informatie

Schade aan zaken is verzekerd tot € 5.000,-.
Schade door letsel is verzekerd tot € 1.000.000,-.
Schade aan bedrijfsmatige zaken betalen wij niet.

Rechtsbijstand

Wij bieden juridische hulp bij geschillen die te maken hebben met schade door een verkeersongeval met het motorrijtuig.

Extra informatie

Wij bieden hulp bij bijvoorbeeld het verhalen van een schade door een verkeersongeval.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Beperkt Casco

Alleen verzekeren voor Volledig Casco is mogelijk.

Auto-elektronica en/of accessoires

Niet verzekerd

Kosten door foutieve reparatie

Niet verzekerd zijn de kosten die het gevolg zijn van het foutief repareren.

Slijtage en gebreken

Niet verzekerd

Schade aan zaken die het motorrijtuig vervoert

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij ruitschade. Wij betalen de schade alleen als u de ruit laat repareren of vervangen bij een BOVAG of FOCWA aangesloten hersteller.
Let op bij de Schadeverzekering in- en opzittenden. Schade aan bedrijfsmatige zaken is niet verzekerd.

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade betalen, heeft u geen eigen risico.
Als wij schade aan het motorrijtuig betalen, heeft u een eigen risico van € 250,- per keer.
Bij alleen ruitschade heeft u geen eigen risico.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een ander eigen risico. Bij een lager eigen risico betaalt u meer premie. Bij een hoger eigen risico betaalt u minder premie.

Beveiliging

Afhankelijk van de situatie kunnen er beveiligingseisen worden gesteld.

Reparatie

U laat bij ruitschade de ruit repareren of vervangen bij een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij BOVAG of FOCWA.
U laat overige schade aan het motorrijtuig repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest.

Extra informatie

Kiest u bij ruitschade toch een ander bedrijf? Dan betalen wij de schade niet.

Diefstal en total loss schade

Bij diefstal of total loss van het motorrijtuig betalen wij op basis van 110% van de dagwaarde.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij het verzekeringsbewijs krijgt u een Groene kaart. Hierop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of acceptgiro.

Extra informatie

De betalingstermijn heeft geen invloed op de premie.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 40%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Meld dat aan uw adviseur. Opzeggen doet u schriftelijk.