Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kunt zelf de aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met uw motor veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.
Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Beperkt Casco

Dit is verzekerd bij Volledig Casco

Volledig Casco

Wij betalen schade aan uw motor door alle onverwachte gebeurtenissen.

Extra informatie

Wij betalen bij diefstal of verduistering maximaal 30 dagen € 12,50 per dag als u niet over uw motor kunt beschikken.

Hulpverlening

Na een ongeval en bij pech in het buitenland regelen wij het bergen en vervoer van uw motor naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf. Ook het vervoeren van de bestuurder en opzittenden is verzekerd.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden welke kosten wij precies betalen.

Auto-elektronica en/of accessoires

Schade aan accessoires is tot € 1.000,- gratis verzekerd.
Heeft u meer accessoires dan kunt u deze meeverzekeren.

Extra informatie

Schade aan losse telecommunicatieapparatuur is niet verzekerd.

Schadeverzekering opzittenden

Wij betalen schade aan zaken en opzittenden van de motor die ontstaat door een verkeersongeval.
Het verzekerde bedrag is € 1.000.000,-.

Rechtsbijstand

Wij bieden juridische hulp bij geschillen die te maken hebben met de aankoop of met reparatie van uw motor.
Wij bieden ook juridische hulp bij schade door een verkeersongeval met de motor.

Extra informatie

Wij bieden hulp bij bijvoorbeeld het verhalen van een schade door een verkeersongeval.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Schade door onvoldoende onderhoud

Niet verzekerd

Slijtage

Niet verzekerd

Gebreken en reparatiefouten

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij pech. U heeft alleen recht op hulp bij pech in het buitenland.
Let op bij de Schadeverzekering opzittenden. Schade aan bedrijfsmatige zaken is niet verzekerd.

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade betalen, heeft u geen eigen risico.
Als wij schade aan uw motorrijtuig betalen, heeft u een eigen risico van € 250,-.
Bij alleen ruitschade heeft u geen eigen risico.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een eigen risico van € 1.250,- bij schade aan uw motor. U betaalt dan minder premie.

Beveiliging

Uw motor moet voorzien zijn van een VbV/SCM goedgekeurd ART 4 slot.

Reparatie

U laat de schade repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest.

Diefstal en total loss schade

Bij diefstal of total loss van uw motor betalen wij vaak op basis van de aanschafwaarde. Soms betalen wij op basis van de dagwaarde.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden wanneer wij op basis van aanschafwaarde of dagwaarde betalen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw verzekeringsbewijs krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 75%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen of u krijgt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u aan ons doorgeven via internet.