Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan het motorrijtuig van uw cliënt dat u voor onderhoud of reparatie onder u heeft.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan het motorrijtuig van uw cliënt verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met het motorrijtuig van uw cliënt veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.

Extra informatie

Wij betalen ook schade veroorzaakt door het motorrijtuig van uw cliënt aan uw andere motorrijtuigen.

Auto-elektronica en/of accessoires

Bent u voor Opzicht bewerking/behandeling/reparatie verzekerd? Dan is schade aan accessoires verzekerd bij een gedekte schade.

Keuze: Opzicht bewerking/behandeling/reparatie

Bij de keuze Opzicht bewerking/behandeling/reparatie betalen wij schade door alle gebeurtenissen aan het motorrijtuig van uw cliënt dat u onder u heeft.
Ontstaat er schade nadat u het motorrijtuig teruggaf aan uw cliënt? En is deze schade veroorzaakt door een gebeurtenis toen u het motorrijtuig onder u had? Dan is deze schade verzekerd. 

Keuze: Rechtsbijstand

Bij de keuze Rechtsbijstand bieden wij juridische hulp bij geschillen die te maken hebben met schade door een voorval waarbij het motorrijtuig betrokken is.

Extra informatie

Wij bieden hulp bij bijvoorbeeld het verhalen van een schade door een verkeersongeval.

Keuze: Schadeverzekering in-/opzittenden

Bij de keuze Schadeverzekering in-/opzittenden betalen wij schade aan zaken en inzittenden van het motorrijtuig door een verkeersongeval tot maximaal € 1.000.000,-.

Extra informatie

Schade aan bedrijfsmatige goederen betalen wij niet.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Beperkt Casco

Verzekeren voor Beperkt Casco is niet mogelijk. Beperkt Casco schade is verzekerd bij de dekking Opzicht bewerking/behandeling/reparatie.

Volledig Casco

Niet van toepassing. Volledig Casco is vervangen door de dekking Opzicht bewerking/behandeling/reparatie.

Hulpverlening

Niet verzekerd

Kosten door foutieve reparatie

Moet u door een fout de reparatie opnieuw uitvoeren? Dan zijn die kosten niet verzekerd.

Slijtage en gebreken

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op er is alleen dekking voor inbraak en diefstal als dit plaatsvindt op het aan ons doorgegeven bedrijfsterrein.
Let op bij de Schadeverzekering inzittenden. Schade aan bedrijfsmatige zaken is niet verzekerd.

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade betalen, heeft u geen eigen risico.
Als wij schade aan het motorrijtuig betalen, kan er een eigen risico van toepassing zijn.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico. Bij een hoger eigen risico betaalt u minder premie.

Beveiliging

Afhankelijk van de situatie kunnen er beveiligingseisen worden gesteld.

Extra informatie

Bij het afsluiten van de verzekering maken wij met u afspraken over de beveiligingseisen die wij stellen. Deze vindt u daarna terug op uw verzekeringsbewijs.

Reparatie

U laat schade aan het motorrijtuig repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest.

Diefstal en total loss schade

Bij diefstal of total loss van het motorrijtuig betalen wij op basis van de nieuwwaarde of dagwaarde.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden wanneer wij op basis van nieuwwaarde of dagwaarde betalen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw verzekeringsbewijs krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Uitgangspunt is kwartaalbetaling. Bij maandbetaling geldt een toeslag van 2% en bij jaarbetaling een korting van 2%.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 40%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen of u krijgt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u aan ons doorgeven of via uw adviseur.